• Kalle Mustonen: Occasional harsh noise and found sounds

Kalle Mustonen
Occasional harsh noise and found sounds

Ljudinstallation i telefonkiosken på första våningen i Galleria Huutos entréhall
2024

Telefonkioskerna försvann då mobilteknologins första våg sköljde över oss. 30 år senare kan vi betrakta trådtelefonen och telefonkiosken som nostalgiska och egendomliga kuriositeter. Telefonkiosker har ofta en betydande roll i filmer. I Hitchcocks psykodramer är det en okänd röst i telefonluren som förebådar de kommande kvalen, Stålmannen byter om i telefonkiosken och i Matrix dystopiska värld öppnar telefonkioskerna portar mellan olika verkligheter.
Under de senaste åren har verkligheten varit besynnerligare än filmerna. Under coronatiden desinficerades de allmänna platserna och nu ser den offentliga telefonen suspekt ut. Kusliga dalen, där allt är på gränsen mellan fascinerande och suspekt, är Kalle Mustonens favoritplats.

Occasional harsh noise and found sounds består av en tvåkanalig arduinobaserad ljudanläggning som installerats i en gammal trådtelefon som hänger på väggen. Till en början innehåller telefonen 11 korta ljudspår som kan väljas med fingerskivan och lyssnas på. Verket startas då telefonluren lyfts upp och ljudspåren återställs då den läggs på. Ljudspåren består av lugnande brus, fältinspelningar, hundsnarkningar, språkkursmaterial från mikrokassetter och sporadisk, brutal distorsion. Telefonens ljudbank förnyas, byts ut och kompletteras under sommaren.

instagram.com/kmustonen