• Saija Kivikangas: Ajan aine
  • Nro 020316 2016, sekatekniikka vanerille, 244 x 630cm
  • Nro 060316, Neliulotteinen / 4D 2016, sekatekniikka vanerille, 112 x 112cm

Saija Kivikangas

Ajan aine

Jätkä 1 14.4.-1.5. 2016

Saija Kivikangas
Ajan aine
14.4. – 1.5. 2016
Galleria Huuto Jätkäsaari – Jätkä 1

Galleria on näyttelyn ajan poikkeuksellisesti auki myös maanantaisin klo 12-17
Näyttely on avoinna myös 30.4. ja 1.5.
Taiteilijatapaaminen 1.5. klo 15-17

AJAN AINE

Ihmisyys on tietoisuuden tiedostamista.
Aikakäsityksen synty, ajanlasku sekä sen mittaaminen ovat osa modernin ihmisen ja korkeakulttuurin syntyä. Ajan määreen käsittäminen on näin ollen oleellinen osa ihmisen tietoisuuden kehitystä.

Aikaa ei ole olemassa ilman muutosta.
Aika mittaa muutosta.
Muutos on jotain, mikä tapahtuu avaruudessa.
Puhuessamme ajasta puhumme aina avaruudesta. Matka ja aika määritellään toistensa avulla. Sekunti on tietty värähtelyn määrä ja metri on pätkä avaruutta, jonka valo kulkee sekunnin määräämässä ajassa.

Katsoessamme kauas avaruuteen katsomme ajassa menneisyyteen. Kosmologit ovat huomanneet katsoessaan syvälle kohti alkuräjähdystä maailmankaikkeuden pienenevän pienenemistään. Luonnonlakeihin nojaten voimme todeta maailmankaikkeuden olleen alkuräjähdyksessä hyvin tiheässä ja protoniakin pienemmässä tilassa. Sitä voi kuvailla mustan aukon kaltaiseksi. Aika syntyi alkuräjähdyksessä. Ennen alkuräjähdystä ei ollut olemassa aikaa.

Aika ei ole vain fysikaalisesti mitattava määre, se on myös ihmisen tunnetietoisuudessa. Puhuessamme ajasta ei mielestäni tule asettaa fysikaalisesti mitattavaa aikaa ja koettavaa aikaa vastakkain, vaan näitä asioita voi käsitellä rinnakkain ajatuksella sekä-että.
Kysymyksellä miltä aika tuntuu ei välttämättä ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä aika todellisuudessa on, mutta kysymys miltä minusta tuntuu on ihmisyydelle tyypillinen.

Suhteellisuusteoria todistaa, ettei oikeaa, absoluuttista aikaa ole olemassa.
Mitä aika sitten todellisuudessa on? Kukaan ei tiedä, mutta se on jotain, joka koskettaa meitä kaikkia. Jokaisella meistä on oma paikka ja aika tässä maailmankaikkeudessa.

Voisiko ajalla olla rakenne samoin kuin sillä on lainalaisuudet?
Miten tämä materiaaliton asia voidaan kuvata maalauksen keinoin?

Ihmisillä on toisistaan poikkeavat käsitykset ja tuntemukset ajasta. Jollain aikatietoisuus hahmottuu mm. janana, toisella heilurina, kaarina, spiraalina, syklinä, massana, kehänä tai neliulotteisena kuutiona tai näiden yhdistelmänä. Näyttely koostuu erilaisista kaavioista ajan mahdollisesta fyysisestä rakenteesta. Koska maailmankaikkeudella ei ole fyysistä, paikannettavaa keskustaa, voimme jokainen ajatella keskuksen olevan esimerkiksi oman napamme ympärillä. Ei siis ole väärin ajatella, etteivät nämä subjektiiviset kokemukset ajasta olisi myös yleisinhimillisiä ja yleispäteviä.

Näyttelyn lähtökohtina ja innoittajina ovat olleet Roger Penrosen oppi aika-avaruuden singulariteetista eli vääristymästä, Kari Enqvistin ja Eero Ojasen aikaa koskevat luennot, haastattelemalla saamani subjektiiviset aikakäsitykset sekä Radioateljeen Linnunradan rakastavaiset -kuunnelma.

”Kahden pisteen etäisyys on ajatuksen mittainen.”

SAIJA KIVIKANGAS, saija.kivikangas(at)gmail.com, p. 050-303 6030