• Tuukka Haapakorpi, ripustuskuva
 • Tuukka Haapakorpi: Animaatioita
 • Tuukka_Haapakorpi_ripustus
 • TuukkaHaapakorpi16
 • TuukkaHaapakorpi11
 • TuukkaHaapakorpi12
 • TuukkaHaapakorpi10
 • TuukkaHaapakorpi9
 • TuukkaHaapakorpi6
 • TuukkaHaapakorpi4
 • TuukkaHaapakorpi7
 • TuukkaHaapakorpi8
 • TuukkaHaapakorpi3
 • TuukkaHaapakorpi2
 • TuukkaHaapakorpi5
 • TuukkaHaapakorpi14
 • TuukkaHaapakorpi13

Tuukka Haapakorpi

Animationer

Huuto IV 19.7.-11.8.2019

Tuukka Haapakorpi
Animationer
19.7.-11.8.2019

Utställningens namn hänvisar till den teknik som används för att konstruera filmer bild för bild. Slutresultatet är en illusion av rörelse och verklighet som består av bildhastighet, massa och belysning. Titeln för tankarna till de strukturer som ligger bakom varje producerad bild: alla bilder vi ser är konstruerade, också de vi betraktar som verklighet. Kontinuitet är en illusion som uppstår i sinnet, då människans sinnen sammanförs. Också valen vi gör grundar sig på en illusion om kontinuitet.

Haapakorpis utställning består av videoverk samt tecknade och målade bilder. Verken behandlar de osynliga strukturerna som finns i bakgrunden; som rubbar oss och påverkar både val och identitet.

Videoverkens tematik kretsar kring personlig historia och konstruktion av identitet. Haapakorpi gjorde verket ”A Sequence of Self-Portraits (A Flashlight in a Dark Room)” genom att projicera skannade självporträtt på interiörer. Titeln hänvisar till ficklampans ljuskägla i mörkret som en metafor för medvetandet. I det här fallet är den ljuskägla som ficklampan åstadkommer dess enda uppfattning om verkligheten. Verket visas för första gången i Galleria Huuto.

Videoverket ”The Howling of Rails” har fått sitt namn från liknelsen mellan medvetandet och det ljud som tåget åstadkommer då det rör sig på rälsen. Ljudet är en biprodukt av den rörelse som uppstår på grund av att det egentliga fysiska objektet finns till. Verket behandlar identitetsfrågor och tillvaron mellan olika platser. Kan man tänka sig att vi inte har ett enhetligt jag, utan att vi istället har många jag som enbart känner till just det ställe, de varelser och de inbördes relationer som jaget vuxit upp med?

De målade och tecknade bilderna som visas på utställningen har att göra med det rollspel som Haapakorpi arbetat med sedan år 2018. Spelet utspelar sig i alternativa framtidsvisioner av Finland. Bilderna har frigjorts från rollspelens heroiska bildvärld och konstrueras istället med hjälp av frånvarande information samt platser och former som delvis går att känna igen.

Tuukka Haapakorpi är en multikonstnär från Helsingfors. Han blev magister från Konstuniversitetets Bildkonstakademi år 2015. ”Animationer” är Haapakorpis andra separatutställning i Finland. Hans verk har tidigare visats bland annat i Myymälä2, Galleria Sculptor och Gamla Rådhustorgets galleri, samt varit en del av programmet på festivaler som Urbanapa och Musiikin aika. Haapakorpi är internationellt verksam på både konst- och musikfältet. År 2019 utexaminerades han från påbyggnadskursen Critical Images vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.