• Antti Tolvi: Formula
  • Antti Tolvi, Kohina ja muoto, Trio
  • Antti Tolvi: Kohina ja muoto, kuvaaja Vesa Vehviläinen
  • Antti Tolvi: Kohina ja muoto, kuvaaja Vesa Vehviläinen
  • Antti Tolvi: Kohina ja muoto, kuvaaja Vesa Vehviläinen
  • Antti Tolvi: Kohina ja muoto, kuvaaja Vesa Vehviläinen
  • Antti Tolvi: Kohina ja muoto, kuvaaja Vesa Vehviläinen
  • Antti Tolvi: Kohina ja muoto, kuvaaja Vesa Vehviläinen

Antti Tolvi

Brus och form

Huuto IV 12.11.-5.12.2021

Antti Tolvi
Brus och form
12.11.-5.12.2021

Ljudinstallation / komposition 2021
Vatten, ljus, låg frekvens, vind, säng, ljud, aluminiumskål

På sistone har jag komponerat verk som inte nödvändigtvis framförs (även om det är möjligt att framföra dem). Kompositionerna kan till exempel höras bara i fantasin eller ta formen av installationer. Kompositionen Brus och form förverkligar jag som en ljudinstallation.

Verket pejlar samband och omständigheter. Kompositionen i sig är som en kemisk formel.

Formelns variabel Å ger kompositionen dess kraft och riktning. Kraften resonerar och byter form genom hela formeln (kompositionen). Den karaktär som Å:s kraft har är Å:s rådande omständighet.

I världsalltet finns en kraft som skapat beståndsdelar, och som i sin tur skapat former. Allt detta är naturligt och kan observeras överallt. Också det vi kallar jaget består av former (vi kan till exempel se variabeln Å som ett jag). Formerna skapas å sin sida av de rådande omständigheterna (blå linjer). Och omständigheterna formas av rådande krafter, former och fortsättningsvis av beståndsdelar. Och så vidare.

Med brus avser jag någonting som samtidigt är någonting och ingenting, som inte är fjättrat eller begränsat på något sätt. Det är frågan om en minimalism som är driven till sin spets, som till och med går djupare än det som minimalisten förevisar. Också det tas isär. Och ändå utelämnas ingenting. Det som blir kvar är det fria, gränslösa flödet av vibrationer.


Antti Tolvi (f. 1977, Panelia) är en ljudkonstnär och kompositör som bor i Åbo och på Kimitoön. Sedan 2002 har Tolvi varit ett av de mest betydande namnen på undergroundfältet i Finland. Hans ljudinstallationer har visats runtom i Finland. Sedan 2014 har Tolvi årligen ordnat ljudkonstfestivalen Kiilan Äänipäivät på Kimitoön.
www.anttitolvi.com

Utställningen har fått stöd av Centret för konstfrämjande.