• aulisharmaala_fantasia_installaatio
  • Aulis Harmaala
  • Aulis Harmaala
  • Aulis Harmaala, perhosliivi
  • Aulis Harmaala, perhosia paperista

Aulis Harmaala

En människa i fjärilsdräkt

Huuto II 5.1.-28.1.2024

Aulis Harmaala
En människa i fjärilsdräkt
5.-28.1.2024

Harmaala hittade en fjärilssamling på en loppmarknad och använde den som material i sin konst. Samlingen var från 1960-80-talet och är vid det här laget förstörd. På namnetiketterna nämndes två personer med samma efternamn: kanske far och son hade fjärilssamlandet som gemensam hobby.

Harmaala berättar: ”När jag var barn samlade jag fjärilar en sommar. På hösten föll den lilla samlingen i golvet och gick sönder. Att tolka personliga myter med hjälp av en fjärilsgestalt var en del av arbetsprocessen. Jag skrev ner berättelser och minnen som är på gränsen mellan fakta och fiktion. På det sättet byggde jag upp barndomens fjärilssamling på nytt.”

Verket innefattar fotografier av samlingen som hittades på loppmarknaden, pappersfjärilar och korta texter. I installationen ingår kläder med fjärilsvingar, en fjärilshåv och prepareringstillbehör. Då konstnären är närvarande får man klä sig i fjärilskläderna.

De som har fjärilar som hobby bidrar med information om olika arter och deras förändringar. Inga levande fjärilar har samlats för det här verket.

Aulis Harmaala gör installationer, oljemålningar, fotografier och assemblage. Utställningarna handlar om upplevelser och samhälleliga fenomen som har att göra med konstnärens personliga liv. Harmaala är född 1966 och har avlagt konstmagisterexamen vid Aalto-universitetet 2011.

Kontaktuppgifter
aulis.harmaala(a)gmail.com
www.aulisharmaala.info
Instagram @aulisharma