• Beginning 10, Saija Koponen

Galleria Huuto & Parazit Group
The Story of Beginning
2020-

Konstnärsgruppen Parazit från Sankt Petersburg och Galleria Huuto startade ett samarbetsprojekt i oktober 2020. Projektet var planerat att resultera i en bok och två utställningar där 43 konstnärer från Ryssland och Finland deltar.

Arbetsnamn för projektet är “The Story of Beginning”. Projektet samlar ihop tankar om början förverkligade av olika konstnärer, där konstverk följer varandra som i en serietidning. Kedjan skulle sättas ihop till en konstbok och två multimediala utställningar, både i Helsingfors och i Sankt Petersburg.

Kedjan stoppades p.g.a. det rysska kriget. Just nu vet vi inte vart projektet leder till, men vi möjligen fortsätter dialogen i någon form.

Bild: skiss, Saija Koponen