• Reflections / Where the Colours Have No Name
  • Reflections / Witches of Kilimanjaro
  • Reflections / Real Alien Shady
  • Reflections / Castles Made of Moss
  • Reflections / Paint on the Dance Floor
  • Touch
  • Touch
  • Touch
  • Touch

Tuomas Tuomiranta

Coded Colours

Uudenmaankatu 23.3.-10.4. 2016

Tuomas Tuomiranta
Coded Colours
Datorgrafik och interaktiv videoinstallation
23.3. – 10.4. 2016
Galleria Huuto Nylandsgatan

Under påsken är galleriet öppet normalt (stängt på måndag som vanligt).

Jag vill skapa verk som kombinerar bildkonst och matematik med hjälp av grafikprogrammering. Mitt tillvägagångssätt är intressant och ger tillgång till konstnärligt originella och icke tidigare skådade visuella världar. Den teknik jag använt till mina verk kan vara, till exempel, datorgrafik, interaktiva videoinstallationer eller datoranimationer. Jag anser att grafikprogrammering kan uppnå samma konstnärliga djup och känslighet som mer traditionella tekniker.

Datorgrafikbilderna i serien Reflections (2013-) baserar sig min editeringsalgoritm som jag utvecklat under en lång tid och som jag programmerat med programmeringsspråket Processing. Som grund för mina bilder använder jag fotografier, målningar, datorteckningar. Jag strävar i den här bildserien efter ett rumsligt och flödande intryck, rytm, flerdimensionella och intensiva färger. Jag vill att bilderna ska vara intressanta från alla olika avstånd och att bilderna erbjuder flera olika nivåer och detaljer. Seriens namn är en slags ordlekar till musiken som jag lyssnat på när jag skapat bilderna och som jag funnit inspirerande och som blivit en slags imaginär “spellista” till den ljudlösa utställningen.

Med min nya interaktiva videoinstallation Touch (2015) får användarna måla sina profilers konturer på projektionsytan. Verket är programmerat med programmeringsspråket Processing som använder sensorn Kinect. Färgerna sprids ut med en diskret vågekvation. Verket har växlande färgvärldar och användarnas färger ändras cykliskt. När två användare rör vid varandra händer något speciellt.

Tuomas Tuomiranta
t.a.tuomiranta(a)gmail.com
0503107794