• collateral_kortti
  • Timo Wright: Collateral
  • Collateral

Timo Wright

Collateral

Jätkä 2 30.7.-14.8. 2016

Timo Wright
Collateral
Galleria Huuto Busholmen, Busen 2
30.7.-14.8. 2016

“Herren är sen till vrede och rik på kärlek.
Han förlåter synd och skuld
men lämnar inte den skyldige ostraffad utan låter
straffet för fädernas skuld drabba deras ättlingar
intill tredje och fjärde led.”

    Fjärde Moseboken, 14:18

Collateral Damage, ”De oundvikliga offren”.

Ballonger fyllda med koldioxid hänger som färggranna moln ovanför oss. Koldioxid
(CO2) är normalt luktfri, färglös och giftfri. Som ren gas tränger den undan syre och
kan kväva en människa. Gasen är också en av de mest betydelsefulla gaserna som på grund av människan värmer upp atmosfären kring jorden.

Collateral består av cirka 1000 olikfärgade ballonger fyllda med koldioxid. Ballongerna hänger neråt som en tät och jämn matta i taket.

Utgångspunkten för de här verken är tanken på våra barn, betalarna för misstagen vi gjort under vår tid. Ballonger är varje barns favoriter och glädjeämnen, nu hänger de hotfullt ovanför besökarna på utställningen. Verket erbjuder en känsla av kontrollerad fara för åskådaren. De vardagliga föremålen förenar en fara som vi människor åstadkommit, konkretiserade av båda av en omedelbar fara (samtidig frigörelse av koldioxiden i utställningsutrymmet) samt långvarig fara (våra konsumtionsvanors inverkan på klimatförändringen).

Tack:
Centret för konstfrämjande
Crowcon

Ytterligare information och pressfoton: Timo Wright +358 50 59 45 466 timo@timowright.com