• First Book

Hur man gör den Första Boken.

• Alla konstnärer med anknytning till Galleri Huuto bjuds in.
• Varje konstnär blir erbjuden ett uppslag i boken.
• Deltagarna blir uppdelade slumpmässigt i sex arbetsgrupper.
• Varje grupp bildar ett kapitel i boken.
• Sex personer utanför Galleri Huuto bjuds in för att ge kapitlen namn.
• Dessa titlar är hemlighållna och förseglade i kuvert.
• Ett kuvert ges till varje grupp.
• Konstnären som börjar kapitlet öppnar kuvertet och gör ett arbete baserat på titeln.
• Den första konstnärens arbete ges till följande konstnär i gruppen. Den utför ett arbete på basen av föregående konstnärs utan att vara medveten om den ursprungliga titeln.
• Metoden är att kommentera, förändra och reflektera över det föregående arbetet genom bild och text utan att se hela kedjan av arbeten.
• När alla grupperna har avslutat sitt arbete sätts kapitlen ihop i den ursprungliga ordningen med titlarna.
• Från varje titel tas den första bokstaven och sätts samman. Detta bildar bokens namn.
• Boken är färdig.

TEXTER AV
MAIJA BLÅFIELD
MARINA CIGLAR
JAAKKO RUSTANIUS

FORMGIVNING & PÄRM
SASHA HUBER
PETRI SAARIKKO

PROJEKTET UNDERSTÖDS AV
SVENSKA KULTURFONDEN
FRAME – FINNISH FUND FOR
ART EXCHANGE

UTGIVARE
MEHILÄISPESÄ RY – BIKUPA RF

2005