• Thomas Westphal
 • Thomas Westphal: Diachronical 1
 • Thomas Westphal: Diachronical 1
 • Thomas Westphal: Diachronical 1
 • Thomas Westphal: Diachronical 1
 • Thomas Westphal: Diachronical 1
 • Delete-all-dublicates-2nd-TW
 • Delete-all-dublicates-TW
 • Extention-Video-still-TW
 • Vanishing-point-Video-still-TW
 • Wall-Licker-TW
 • Wax-on-Wax-off-TW

Thomas Westphal

Diachronical 1

Huuto III 5.1.-27.1.2019

Thomas Westphal
Diachronical 1
5.1.2019 – 27.1.2019

Diachronical 1 är en serie verk jag betraktar som ett projekt, snarare än färdiga konstverk. Liksom utställningens namn antyder, handlar projektet om ett arbete som utvecklats över tid. Verken fungerar som testlaboratorium för kortvariga/deltagande konstverk och experiment.

En stor del av bildmaterialet behandlar övergångsutrymmen och de icke-utrymmen som uppstår i mellanrummet mellan tillstånden ’före’ och ’efter’. Jag kallar konstverken kuvert-skulpturer, för att utrymmet tillfälligt blir inklämt mellan ’före’ och ’efter’. I det här mellanrummet måste obeständiga saker och egenskaper försvinna för att ge rum åt andra egenskaper. Jag rör om rejält i den cykel som går ut på att demontera, demolera, bygga upp och ta hand om. Jag väljer fritt bland mina material, som kan vara antingen fysiska eller digitala. Avsikten är att studera hur olika krafter inverkar på varandra. Jag kommer också att bjuda in några personer för delta i förändringsprocessen.

Jag märker att jag reagerar på de stimulerande förändringar som pågår inom både teknologi och ekonomiska modeller. Förändringar sker i en så snabb takt, att idéer och utrymmen växer ur sina betydelser och ändamål medan de ännu håller på att bli till. I Diachronical-projektet undersöker jag frågan om ett mer öppet tillvägagångssätt kunde ha en positiv inverkan på konstverkets eller utställningens beskaffenhet.

Uppföljaren, Diachronical 2, kommer att visas på Muu Galleria (23.2.-31.3.2019). Dichronical 2 blir en fortsättning på de idéer och insikter som uppstår under utställningen på Galleria Huuto. Det tudelade konstnärliga greppet ger mig möjlighet att reflektera över tillblivelsens olika skeden, och att fokusera på idéns process.

Thomas Westphal (f. 1972 i Bochum, Tyskland) har utexaminerats som bildkonstkandidat från AKI, Akademie voor beeldende Kunst i Enschede, och som konstmagister från Bildkonstakademin 2014. Sedan 2001 bor och arbetar han i Helsingfors. Han har haft utställningar i Tyskland, Grekland, Kina, Ryssland, Nederländerna, och USA. Hans senaste separatutställning var ”Iconics & Beats” i Galleria Sculptor i Helsingfors 2015. Hans konstverk finns i Kiasmas, EMMAs och Finlands Nationalgalleris samlingar. Han är medlem i Huuto, MUU och Finska Skulptörförbundet, och är aktiv i det internationella konstnärskollektivet ”Videokaffe”.

Thomas Westphal
westphal.tom(at)gmail.com
040-816 5560