• Eevi Rutanen, Fuzzy Logic
  • Eevi Rutanen
  • Eevi Rutanen
  • Eevi Rutanen
  • Eevi Rutanen
  • Eevi Rutanen
  • Eevi Rutanen

Eevi Rutanen

Fuzzy Logic

Huuto IV 4.3.-27.3.2022

Eevi Rutanen
Fuzzy Logic
4.3.–27.3.2022

Konstnären är anträffbar 4.3.–6.3.

Vet du hur en telefon, fjärrkontroll eller vattenkran fungerar? Vardagsteknologin tar vi oftast för given. Det är sällan vi stannar upp och funderar över dess funktion, eller ifrågasätter etablerade konventioner.

Fuzzy logic (oskarp logik på svenska) är en vetenskapsgren som undersöker ickebinära frågeställningar: tänk om sanningsvärdena inte är sant eller falskt, utan något mittemellan? Utställningens verk ifrågasätter uppfattningen om teknologins och vetenskapens logiska positivism: är apparatens ”funktionalitet” alltid en antingen-eller-fråga? Vad händer om teknologin inte strävar efter att vara funktionell eller felfri?

Ingenjörsvetenskapen anses ofta vara en svårförståelig, maskulin och auktoritär högborg där hårda värden och mekanistiska sanningar förhärskar. Kvinnor och andra marginaliserade grupper har historiskt sett uteslutits från eller inte deltagit i den teknologiska diskursen. Deras roll har varit att konsumera och använda teknologin i vardagen och hemmet, eller att vara en underordnad assistent eller avatar som utför till exempel röststyrning.

I den interaktiva installationen på utställningen förenas det hårda och mjuka både symboliskt och bokstavligt: när textilmaterial sammansmälter med elektronik framstår de bekanta teknologierna som absurda uttryck för mjuk logik. Utställningens verk är försök att skingra mystiken kring de ”hårda vetenskaperna” och att ifrågasätta de värden och den estetik som dominerar på teknikens område. Finns det plats för mjukhet, osäkerhet och en mångfald av röster i ingenjörsvetenskapens värld?

Eevi Rutanen (f. 1992) är konstnär, designer, programmerare och lärare. Efter att ha studerat bioinformationsteknologi och grafisk design vid Aalto-universitetet begav sig Rutanen till London, där hon 2019 tog magisterexamen i bildkonst vid avdelningen för ”Computational Arts” i Goldsmiths. Rutanens interaktiva installationer har visats på flera utställningar i Finland och utomlands. Fuzzy Logic är hennes andra separatutställning. Rutanen undervisar kreativ programmering vid Aalto-universitetet, och har ordnat flera workshoppar om elektronikens grunder för barn och vuxna. Hon strävar efter att göra teknikkulturen lättillgänglig och inspirerande för en så bred publik som möjligt. År 2022 fick Rutanen Finska Konstföreningens stipendium för unga konstnärer.

Utställningen stöds av Finska Konstföreningen.

eevi(a)eevirutanen.com
eevirutanen.com
(a)eebiru