• Terike Haapoja
  • Entropia

Terike Haapoja

Entropia

Viiskulma 8.12.-19.12.2004

Entropia on osa teknologiaa ja ei-inhimillisen maailman kohtaamista pohtivien videoteosten sarjaa. Olen kiinnostunut siitä vieraasta – eläimestä, aineesta, luonnosta – jota vasten ”inhimilliseksi” mielletty alue on määritelty ja joka on myös tieteen ensisijainen tutkimuskohde.

Tieteen traditiota ei voi erottaa kuvallisen esittämisen traditiosta. Tieteen, taiteen ja filosofian ikuisuuskysymys onkin, voiko kuva lopulta kertoa muusta kuin katsojasta itsestään. Kuvallinen esittäminen on aina tässä mielessä symbolista, myös tieteen alueella.

Näyttely koostuu kahdesta teknologiaa ja kuolemaa pohtivasta teoksesta. Toisessa seurataan hevosen ruumiin kuolemanjälkeistä jäähtymistä lämpökameratekniikan avulla. Toinen teos on lihan prosessia kuvaava tekstin ja serigrafian yhdistelmä.

”Entropia on fysikaalinen suure, joka kuvaa järjestelmän epäjärjestyksen astetta. Termodynamiikan toisen pääsäännön mukaan suljettu systeemi pyrkii aina kohti kasvavaa epäjärjestystä ajan kulkiessa eteenpäin, ja mikäli suurin mahdollinen entropia on systeemissä saavutettu ei mikään muutos ole siinä enää mahdollinen.”

”Lämpökamera on vastaanotin, joka mittaa näkyvää valoa pitkäaaltoisempaa infrapunasäteilyä, ja mallintaa mittautulosten perusteella kohteesta digitaalisen kuvan. Tätä kuvaa lukemalla ilmiö jonka eksaktiin aistimiseen ihmisellä ei ole tarvittavaa herkkyyttä muunnetaan ymmärrettävään muotoon.”