• Frank Brümmel
  • Frank Brümmel
  • Frank Brümmel
  • Frank Brümmel

Frank Brümmel

FACADE

Uudenmaankatu 7.3.-25.3.2012

Frank Brümmel
Facade
7.3. – 25.3.2012
Galleria Huuto Nylandsgatan

Frank Brümmel studerade skulpturkonst vid Nürnbergs konstakademi i Tyskland mellan åren 2002–2006. År 2005 tilldelades han titeln Meisterschüler. Mellan åren 2006–2008 studerade Brümmel skulptur vid Bildkonstakademin i Helsingfors och år 2008 utdimitterades han som konstmagister. Sedan 2010 verkar Brümmel som timlärare vid Bildkonstakademin. Han håller föreläsningar och kurser om användningen av människokroppens anatomi, arkitektur och sten i nutidskonst. Brümmel är medlem i flera konstnärsföreningar. En av dessa är Arte ry, där han sedan 2009 är medlem i Galleri Titaniks gallerikommitté och sedan 2012 även styrelsemedlem. Frank Brümmel bor i Åbo med sin finländska fru och deras två barn.

Utställningen Facade består av tre konstverk. Galleriets första rum upptas helt av skulpturen Archive of hearts. I det andra rummet finns två stentavlor med text och ornament.

Idén bakom stentavlorna är att kombinera traditionella ornament med aktuella texter. Sådana är till exempel frågan ”Do you believe?” eller orden ”looking, feeling, deciding”. Man kan tänka sig att texten fortsätter med ”Why always performing?” eller ”I really want to be honest with you”. Alla ord och ornament har graverats in i graniten för hand. Konflikten mellan människans inre och yttre värld blir framträdande. Människan lider, men det finns dock hopp. Varför är vi så ofta oförmögna att säga vad vi verkligen tänker, och varför handlar vi inte enligt vårt egentliga väsen? Konstverket söker det äkta och autentiska.

Konstverket Archive of hearts består av lagerhyllor som når ända upp till taket. På hyllorna finns det hundratals små plattformar i trä. På varje plattform finns ett hjärtformat föremål i obränd lera. En samling minnen, förhoppningar och drömmar från det förgångna, från nutiden och från den tid som kommer.

Centralkommissionen för konst och Loimaan Kivi har understött utställningen.

Kontaktinformation:
frank(at)frankbrummel.com
050-413 2731