• hakkola
  • Big Cnidarian
  • Joy Trap
  • Light Cnidarian
  • Silver Cnidarian
  • Small Cnidarian

Eija Hakkola

Fällor

Viiskulma 9.5.-20.5.2007

Spontana spindelnät i förgående utställning har förändrats och syns nu som transparenta medusor. De här nässeldjuren är inte farliga. Deras uppgift är att fånga saker som vi önskar och försöka uppfylla dem. För att få verken fungera på det sättet behöver du mycket förtroende.

Verken är abstrakta och de har målats på akrylplast.

Tilläggsuppgifter: Eija Hakkola tel. 050 516 9142 www.hakkola.net, ehakkola(at)galleriahuuto.net