• Flamin' Martians
  • Area 51
  • Bioteleskooppi
  • Pariisi 2013
  • Punainen lokakuu, hevonen
  • Vitriini

Eero Tiittula

FLAMIN’ MARTIANS

Jätkä 2 14.9.-29.9.2013

Eero Tiittula
Flamin’ Martians – Retrospektivt Det obefintliga
Galleri Huuto Busholmen 1
14.9.–29.9.2013
OBS: Nya öppettider: tis-sön 12-17
………………………………………………………….

Flamin’ Martians – Retrospektivt Det obefintliga

Kuratorn har ordet

Mitt första möte med Flamin’ Martians skedde i Glasgow i början av 2008. Jag förtjänade veckans matpengar genom att vara levande staty när någon gav mig en genomfriterad skiva insvept i ett flottigt flygblad. Under de tre följande åren i Skottland började jag skapa mig en helhetsbild av Flamin’ Martians genom sporadiska observationer och genom diskussioner. En retrospektiv utställning av Det icke existerande är huvudsakligen baserad på mina anteckningar och dokument från tiden i Glasgow.

Kännetecknande för Flamin’ Martians är motsägelserna. De tar avstånd från bildkonsten men utnyttjar i stor utsträckning konstnärliga uttryck. De undertecknar inte sina flygblad och deras graffiti inkluderar inte tags, men medlemmarna bär skinnjackor med logo. Flamin’ Martians förnekar sin existens men lämnar tecken bakom sig och göra påståenden om sin existens trots att spåren inte förefaller att leda någonstans. Vad de gör är både ironiskt och allvarligt och deras verksamhet riktar sig till olika områden som främst är associativt länkade till varandra.

Den här motsägelsen är en utmaning för kuratorn. En retrospektiv utställning brukar vanligen förväntas koppla samman en mängd olika utvecklingstendenser och berätta en sammanhängande berättelse. Flamin’ Martians undviker det aristoteliska dramats struktur: början är inte känd, slutet existerar inte och det förvirrande mittpartiet hjälper inte dig att förstå någondera. Fragmenteringen och inkonsekvensen som kuratorn har att ta till, speglar dock de erfarenheter och tänkesätt ur vilka Flamin’ Martians har vuxit fram.

Flamin’ Martians är framför allt ett uttryck för 2000-talets motkultur. Bakom en pseudoreligiös retorik och symbolik kan man se en rent agnostisk världsåskådning som vänder ryggen mot all slags fundamentalism. Flamin’ Martians riktar in sig på en utopi (dvs. icke existerande) medvetet i bokstavlig mening. Målet är att hålla igång rörelsen och undvika purism som leder till att diskussion och öppenhet försvinner.

Eero Tiittula

Stort tack till Maija och Solja för inspiration, Finska Konstföreningen och Pertti Tiittula för ekonomiskt stöd, Mary Wintour och Arron Sands för diskussioner och John Miller för lånet av hans Flamin’ Martians -rock