• Yassine Khaled: ForHidden
  • Yassine Khaled: ForHidden
  • Yassine Khaled: ForHidden
  • Yassine Khaled: ForHidden
  • Yassine Khaled: ForHidden
  • Yassine Khaled: ForHidden
  • Yassine Khaled: Love Me, 2017. Installation and sculpture of mixed techniques, 11 m x 1,2 m.
  • Yassine Khaled: Love Me, 2017. Installation and sculpture of mixed techniques, 11 m x 1,2 m.
  • Yassine Khaled: Love Me, 2017. Installation and sculpture of mixed techniques, 11 m x 1,2 m.
  • Yassine Khaled: Love Me, 2017. Installation and sculpture of mixed techniques, 11 m x 1,2 m.
  • Yassine Khaled: Love Me, 2017. Installation and sculpture of mixed techniques, 11 m x 1,2 m.

Yassine Khaled

ForHidden

Jätkä 2 28.10.-12.11.2017

Yassine Khaled
ForHidden
Galleria Huuto Busholmen, Busen 2
28.10.-12.11.2017

Galleriet är öppet också på Alla helgons dag 4.11.2017 kl. 12-17.

ForHidden utforskar begreppet osynlig (eng. unseen) genom en serie konstverk som omfattar installationer, skulpturer och teckningar. ForHidden söker efter mångbottnade kopplingar mellan vår tid och den klassiska konsten, och fungerar som komplement till Yassine Khaleds långvariga projekt A Territory Under MaMa (2017).

Utställningens mest centrala konstverk, Love Me, är en 11 meter lång installation som besökaren kan gå in i och genom det frånkopplas från den omgivande utställningslokalen. Denna ’installationstunnel’ består av gardiner och vid tunnelns slut står en replik av statyn som föreställer Eirene, “fredens gudinna”, bärande ett barn på sin vänstra arm – Plutos, rikedomens gud i den antika grekiska mytologin. Den ursprungliga statyn utfördes av Kefisodotos den äldre och är en allegori för Plutos ökande välstånd och välmående under Fredens beskydd. Den utgjorde en gång i tiden en offentlig maning till det sunda förnuftet. Skulpturen och installationen i kombination skapar en surrealistisk vision som öppnar för flera mångbottnade frågor, framför allt då utställningens “Eirine” har en slöja för ansiktet.

Yassine Khaled arbetar interdisciplinärt med skulpturer, installationer, performanskonst, målningar och videokonst. I sin konst fokuserar han främst på en obalans mellan vissa människors makt och rikedom, och andras maktlöshet och fattigdom i vår globaliserade värld. Khaled strävar efter att visualisera maktförhållanden mellan individer som bland annat förorsakats av de allt större inkomstskillnader, sociokulturella skillnader, arbetsförhållanden och tillgången till utbildning — de villkor som bestämmer vars och ens nivå med avseende på välstånd och stabilitet. Khaled är född i Marocko där han också växte upp. I detta nu är han bosatt och verksam i Helsingfors. Denna geografiska och kulturella förändring har haft en uppenbar inverkan på hans konst.

Utställningen har vänligen beviljats understöd av Centret för konstfrämjande (genom bidrag för hyran för konstgalleriet.)

Kontaktinformation:
Yassine Khaled
tlf. 044 910 7659
yassinekhaled9(at)gmail.com
https://yassinekhaled9.wixsite.com/yassine