• Charlotta Östlund
  • Charlotta Östlund
  • Charlotta Östlund
  • Charlotta Östlund
  • Charlotta Östlund
  • Charlotta Östlund
  • Charlotta Östlund
  • Charlotta Östlund
  • Charlotta Östlund

Charlotta Östlund

FÖRHOPPNINGENS SKÖRA STÄNGEL

Uudenmaankatu 12.2.-3.3.2013

Charlotta Östlund
Förhoppningens sköra stängel
12.2. – 3.3.2013
Galleria Huuto Nylandsgatan

I mitt arbete tar jag spjärn mot någonting som finns runt mig, denna gång en samling funna växtdelar. Jag använder element från människans närmaste omgivning för att försöka beröra frågor om hennes tillvaro i allmänhet. Verken i utställningen har vuxit fram genom mitt intresse för relationen mellan äkta och imiterande material, och jag märker att jag plötsligt har gläntat på dörren till den långa tradition där blomstermotiv använts för att berätta något bortom det botaniska.

De upplockade växtbitarna är sammanförda med delar som jag gjort själv, och med konstgjorda. Här finns möjligheten att se naturen som en representant för människans ursprungliga förutsättningar, medan det tillverkade berättar om hennes behov och längtan. Jag har velat skapa en ordlös berättelse om denna spröda koppling mellan våra villkor och våra förhoppningar.

För mer information:

charlottaostlund(at)hotmail.com

Tack till Svenska kulturfonden och Finska Kulturfonden