• Helsinki-Bristol INTERexchange
  • INTERexchange
  • INTERexchange
  • INTERexchange

JOHN LAWRENCE, KAREN DI FRANCO, LISA SCANTLEBURY (UK), TOBY HUDDLESTONE

Helsinki-Bristol INTERexchange

Viiskulma 6.6.-24.6.2007

Se också: Helsinki-Bristol INTERexhange (Galleria Huuto Uudenmaankatu)

Som uppföljning till Terhi Heinos, Olli Keränens och Tanja Koistilas besök
på Spike Island och Station i Bristol i mars har fyra konstnärer från Bristol i sin tur arbetat på HIAP Project Room i en månad.Helsingforsvistelsen avslutas med en utställning på Galleria Huuto och
HIAP.

Konstnärerna har redan lärt känna varandra under residensvistelsen i Bristol, då värdkonstnärerna hjälpte och stödde de gästande – nu har
Helsingforskonstnärerna kunnat gengälda detta. Projektet är fristående och
anordnas av konstnärerna Toby Huddlestone och Karen Di Franco i samarbetemed de involverade institutionerna.

Konstnärerna har närmat sig projektet från olika infallsvinklar. Var och
en har gått vidare med sin egen konstutövning på ett nytt och kreativt
sätt, och samtidigt samarbetat med varandra och de inblandadeorganisationerna på ett komplext sätt inför utställningen.

KAREN DI FRANCO är konstnär; hon har ställt ut internationellt och är
också en av de ledande krafterna bakom Plan 9. Hon har skrivit, fotograferat och arbetat med film och installationer.

TOBY HUDDLESTONE är en visuell konstnär som ställer ut lokalt, nationellt
och internationellt, och han är också involverad i kuratorsprojekt. Han är
en av ledarna för Plan 9 och har arbetat med ett flertal samarbetsprojekt
inom samtidskonst i Bristol från och med 2004 och framåt.

JOHN LAWRENCE är konstnär. Han har också arbetat som kurator för
grupputställningar och videoevenemang, och skrivit för ett antal fria
publikationer. Han har ställt ut både i Bristol och i London. Han är
medlem i Plan 9-projekten.

LISA SCANTLEBURY har ställt ut lokalt och nationellt, och hon har nyligen
deltagit i Gyumri Biennial i Armenien. Hon är medlem i video- och
fotografinätverket Format som är baserat i Bristol.

INTERexchage projektet understöds ekonomiskt av Arts Council England,
FRAME, Spike Island, STATION och HIAP.

Utställning är en del i Galleria Huutos utställnings-serie ”HUUTO
TUOTANTO”, dvs producerad av Huuto och genom de kontakter
konstnärsmedlemmarna har. HUUTO TUOTANTO tillför intressanta,
tankeväckande utställningar samt övriga konstnärliga produktioner av
internationella samtidskontnärer till Helsingfors kontscen.