• Huuto Temporary 2020

Huuto Temporary

Medan våra galleriutrymmen är stängda visar Huutos medlemskonstnärer sitt arbete via sociala medier. Var deltagare visar sitt arbete på det sättet som passar henom bäst.

Presentationerna kan handla om det tekniska utförandet av ett konstverk, födelsen av en idé, arbetsrutiner, analysera konstnärens synsätt på konst eller bara berätta om någonting som berör verket. Det kan gälla ett färdigt eller ofärdigt arbete eller fasen i en pocess. Var presentation är alltså kreativ och lik sin upphovsman. Samtidigt är syftet att experimentera med konstnärliga uttrycksmöjligheter i sociala medier.

https://www.instagram.com/galleriahuuto/

https://www.facebook.com/GalleriaHuuto/