• Marika Markström: Prima Materia
  • Marika Markström: Prima Materia
  • Marika Markström: (Un)conscious production of suffering
  • Marika Markström: Collective mourning
  • Marika Markström: Collective mourning
  • Marika Markström: Twofold nature
  • Marika Markström: Twofold nature (detail)
  • Marika Markström: Twofold nature
  • Marika Markström: Falling into Rising from gravity
  • Marika Markström: Traces of Wit(h)nessing

Marika Markström

I civilisationens gränsmarker

Jätkä 1 28.3.-12.4.2015

Marika Markström
I civilisationens gränsmarker
Galleria Huuto Jätkäsaari
28.3.–12.4.2015

Galleria Huuto Busholmen har öppet hela påsken 3.-6.4.2015 kl. 12-17!

Medbevittnande
En karaktär från bortom
Grå, Avskalad
Fragment av en uråldrig närvaro
Tyst, bortglömd

Som är här. Nu
För att förtälja något om
frånvaro och galenskap

Ackumulationen av bilder
Exponentiell acceleration
av nya material
Giftigt. Tempo

Berövade sin substans
Före detta organiska kroppar
fyllda med konstgjordheter
Overkliga, utan kopplingar
UPPSTOPPADE djur

Brist på funktion
Brist på Liv

Kollektiv sorg

Det är tid att förändras
Att hitta någonting genuint
Kanske även inom det syntetiska

En dynamisk utkristallisering
av blandningar
Nya, förgängliga former,
ändock tidlösa, immateriella
kärnor

Ytterligare information:
Marika Markström
marikamarkstrom(a)gmail.com
marikamarkstrom.net
+358 40 8100075
+46 73 8422299