• Rita Jokiranta: In the Minds of Others
  • Rita Jokiranta: In the Minds of Others
  • Rita Jokiranta: In the Minds of Others
  • Rita Jokiranta: In the Minds of Others
  • Rita Jokiranta: In the Minds of Others
  • Rita Jokiranta: In the Minds of Others
  • Rita Jokiranta: In the Minds of Others
  • Rita Jokiranta: In the Minds of Others
  • Rita Jokiranta: In the Minds of Others
  • Rita Jokiranta: In the Minds of Others
  • Rita Jokiranta: In the Minds of Others

Rita Jokiranta

In the Minds of Others

Huuto III 26.10.-18.11.2018

Rita Jokiranta
IN THE MINDS OF OTHERS
26.10.–18.11.2018

Galleriet är öppet också på Alla helgons dag 3.11. och på fars dag kl. 12-17.

Rita Jokirantas nya verk In the Minds of Others (2018) är en flerkanalig videoinstallation som handlar om tolkningen av verkligheten i bild samt tidens och händelsernas inkongruens. Verket undersöker också frågor kring identitet, utsatthet, förgänglighet och försvinnande.

Verket har formats likt ett pussel och reflekterar tanken att allt i verkligheten sker parallelt, slumpmässigt och i flera skikt, kanske utan samband till varandra. Bilderna i verket är snabba reflektioner och flyktiga observationer från världen runt oss.

Verket baseras huvudsakligen på material som filmats i New York och Paris 2017-2018. Det är ett självständigt systerverk till den femkanaliga videoinstallationen Life as It Flees (2017) som visades på Galleri Huuto Busholmen 2017.


Rita Jokiranta är mediakonstnär som arbetar främst med flerkanaliga videoinstallationer men också med, film, foto, ljus och ljud. Hennes verk har visats i separat- och grupputställningar, screeningevents och filmfestivaler i Finland samt andra länder i Norden och övriga Europa och i USA.

För utställningens teknik står Jorma Saarikko/Pro AV Art Oy.

Produktionen av verket har erhållit stöd från VISEK (2017), Centret för konstfrämjande//Kommissionen för audiovisuell konst (2018) och Svenska kulturfonden (2018).
Konstnärens arbete har erhållit stöd från Centret för konstfrämjande/Visningsstipendienämnden för bildkonst (2018), Finnish Cultural Institute in New York (2018) ja Cité Internationale des Arts (2017).

Tack för stödet!

Ytterligare information:
Rita Jokiranta
0400 722669
rita(at)ritajokiranta.com
www.ritajokiranta.com

Galleria Huuto
Eerikinkatu 36 / Kalevankatu 43
00180 Helsinki
Finland