• Ingrid Ung
  • Ingrid Ung

Ingrid Ung

Book of Songs

Viiskulma 8.12.-26.12.2010

Utställningen består av 2 videoverk Älva del 1 och 2 som är del av en trilogi, resa in i den celestiala dimensionen, behandlande nutida frågor om den ekonomiska/ekologiska/sociala och ideologiska kris som strömmar igenom västvärlden.

Arbeten föreslår att ett mer spirituellt närmande till nämnda frågor skulle kunna balansera dessa och bygga en mer holistisk/hållbar utveckling för framtiden, bla så i den finska folktron finns ett begrepp att allt är besjälat, vilket betyder att ens egna handlingar påverkar andra, vilket skapar en förståelse att allt är interdependent, i växelverkan, då kan en respekt inför allt uppkomma pga av att allt är levande.

I arbeten behandlas också transition/transformation helande relaterat till min egen process i gender korrektion ifrån man till kvinna, men i en inre form och i dialog med bla mina andra video arbeten Trans Am(2006) och A Song for a T(girl) 2010 som behandlar konstruktion av gender/identitet mer i en yttre formation och på ett medvetet plan, Älva del 1 och 2 kommunicerar mer med det undermedvetna och berör en större del, för det vi förnimmer/ser är endast en liten del av verkligheten. Tidigare har jag använt ytan, den lins baserad formen av medium som fotografi och video för att förstå de förändringar som sker mer i kroppslig/fysisk form, nu har jag varit intresserad av att undersöka hur medvetande/själ skapas igenom konstant arbete för att också utveckla personlighet/identitet och själ då de första åren av den här gender korrektions processen är väldigt koncentrerat på det yttre. För att gå igenom alla behandlingar/operationer och ingrepp har jag varit tvungen att lära mig mycket nya saker och bättre ta hand om kropp och själ.

Min intention har också varit att jobba med andliga frågor, då det bla varit helt tabu tex i England där jag studerat, vilket är underligt, då all form av holism meditation/yoga m.m. har gått mainstream i samhället, men behandlas inte mycket inom konstfältet. MIn ambition har varit sedan länge att jobba med frågor som inte kanske är så accepterade ännu bla med kön,sexuell orientation, friheten att forma sin identitet och nu senast om holistiska tendenser i samhället.

Som inledning berättar är mina arbeten komplexa i sin natur och hyser många olika frågeställningar, plan eller dimensioner. Jag försöker också skapa arbeten öppna och non linjära i format, då väldigt mycket i samhället är realtime eller reality baserad och för att publik själv skall kunna associera/tolka.

Dessutom kommunicerar arbeten trots min kosmopolitiska finskslovensktyska bakgrund med en finsk tradition, kalevala och berättandets magi och helande där tex en av mina släktingar nära Ilomantsi varit en runonlaulaja dit människor sökte sig för att få råd,läkning och stöd. Jag vill återknyta till en finsk tradition av berättande/narration men i nutid för framtiden och som hyser en komplex dynamik som för betraktaren in i ett associativt rum där de själva kan förnimma/beröras och erindra. Där är också viktigt att vi i Finland på bara nån generation har gått ifrån ett jordbrukar samhälle till ett högteknologiskt, där vill jag arbeta kreativt på att erbjuda/skapa ett förhållningssätt som balanserar människa-natur-teknologi.

Tanken har också varit att utveckla mitt konstnärliga arbete ifrån real time baserad arbeten bla skildrade i Trans Am 2006 och A Song for a Tgirl 2010 för att börja jobba med narration/berättande utifrån ett djupare plan som just kommunicerar med det undermedvetna och därför får en mer drömlik form eftersom mina nyare arbeten och kommande är dröm baserade,
där jag aktivt arbetat med dröm rum.

Tack AVEK(Heidi Tikka), Svenska Kulturfonden, Centralkommissionen för Konst, Eugene,Elisabeth och Birgit Nygrens stiftelse