• Noora Geagea
  • Noora Geagea
  • Noora Geagea
  • Noora Geagea
  • Noora Geagea
  • Noora Geagea

Noora Geagea

Interdependent

Jätkä 2 2.1.-20.1.2013

Noora Geageas fotografier förevisas på Galleri Huuto på Busholmen under perioden 2:a-20:e januari. I sin konst kombinerar Geagea fotografi och oljemålning – hon fotograferar mänskor varefter hon använder fotografiet som kanvas för sin oljemålning. Därefter fotograferar hon det resulterande verket. INTERDEPENDENT-utställningen består av sex fristående fotografiska verk, framställda med ovan nämnda teknik.

Genom att bryta upp fotografiets ursprungliga disposition skapar Geagea ett avvikande ögonblick eller åtminstone en tanke om en skild tidsuppfattning i fotografiet. På så vis skapas det nya meningar i fotografierna.

”Utställningens namn syftar på det ömsesidiga beroendet mellan såväl fotografi och målfärg som på det mellan mig själv och de mänskor jag fotograferar”, säger Geagea.

Verken har fötts ur porträttfotografier Geagea tagit vid olika tidpunkter i Finland och utomlands.

”Fotografiet kan betraktas som ett fulländat verk i sig självt. För mig är det dock viktigt att jag inte vet vart processen kommer att leda när jag börjar måla”.

Noora Geagea, född 1981 i Helsingfors, har avlagt en Master of Arts-examen vid Londons LCF University of the Arts år 2009. Hennes verk har förevisats på både separata och grupputställningar i Helsingfors och i London. Hennes fotografier kan ses även på ”28 x Gumbostrand”-utställningen i Gumbostrand Konst & Form i Sibbo fram till den 6:e januari.

Galleria Huuto Jätkäsaari, Busholmens Magasin L3
Stillahavsgatan 6 (fd Hietasaarenkuja 6), Helsingfors

Spårvagn 9, hållplats Bunkern, gå en liten sträcka tillbaka in mot stan, magasin L3, en stor tegelröd byggnad, är första byggnaden på höger sida, vid havet.


Näytä suurempi kartta