• Jaakko Rustanius

JAAKKO RUSTANIUS

PARAFORMALISTI

Uudenmaankatu 12.10.-23.10.2011

Jaakko Rustanius
Paraformalisti
12.10. – 23.10.2011
Galleria Huuto Uudenmaankatu

Näyttely koostuu kahdestatoista maalauksesta ja kahdestatoista fiktiivisestä työhypoteesista.

Lisätiedot: jaakko.rustanius (ät) gmail (piste) com, puh: 050-5449071

Kiitos: Suomen Kulttuurirahasto

……

Paraformalistisia työhypoteesejä (11.10.2011)

1. Muotojen ja värien, ajan ja paikan tuolla puolen on paraformaalien ilmiöiden maailma.

2. Paraformaali todellisuus on kaikkien ihmisten saavutettavissa. Varsin todennäköisesti myös muut eläimet kokevat paraformaaleja ilmiöitä.

3. Ihminen on samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia automaattisesti rekisteröivä biologinen kone.

4. Paraformaalit ilmiöt ovat nykykäsityksen mukaan suurelta osin tämän automaattitoiminnon seurausta tai sen tuottamia oheisilmiöitä. Tarkkaa mekanismia ei
tunneta.

5. ”Paraformaalilla ilmiöllä” tarkoitetaan mm. tiedon, tunteen, aistimuksen, vaistoamisen, aavistuksen tai ennustuksen syntymistä ja / tai välittymistä formaaleja ominaisuuksia – ts. muotoa, väriä yms – omaavan ilmiön kautta.

6. Paraformaali ilmiö tarvitsee aina syntyäkseen formaalin maailman ilmiön, ns. ”kantajan”.

7. Välittömästi paraformaalin ilmiön synnyttyä se lakkaa olemasta riippuvainen kantajastaan, ts. vaikka paraformaalin ilmiön kantajana toiminut formaali objekti lakkaa olemasta, paraformaalin ilmiön eksistenssi voi jatkua.

8. Paraformaali ilmiö kykenee yhdistämään toisiinsa sellaisia formaalin maailman ilmiöitä, jotka sijaitsevat toistensa ulottumattomissa (eksistenssit eivät kohtaa aika-avaruudessa).

9. Paraformaali ilmiö ei ole kausaalisuhde.

10. Kaikki formaalin maailman ilmiöt, voivat tuottaa paraformaaleja ilmiöitä.

11. Paraformalistinen taidekäsityksen mukaan jako esittävään ja ei-esittävään taiteeseen on virheellinen.

12. Paraformaali ilmiö on olennainen osa sitä, mitä yleisesti nimitetään ”taide-elämykseksi”.