• Kari Yli-Annala, Y
  • Kari Yli-Annala: Y, still
  • Kari Yli-Annala: Y, still

Kari Yli-Annala

Y

Huuto IV 6.3.-18.6.2020

Kari Yli-Annala
Y
6.-29.3. och 2.-18.6.2020

Y är en video collage i form av en installation. Verket behandlar forna och förlorade djur och ensamhet. I arbetet med verket har jag använt mig Hildebert av Tours (1056–1133 el. 1134) och Bernhard of Clairvaux (1091–1153) indelning i åtta förbund som inverkar på människan: det köttsliga, naturliga, moraliska, virtuella, personliga, sociala, andliga och substantiella/supersubstantiella. Jag införlivar också Henri Bergsons (1859–1941) uppfattning om det virtuella, som jag tolkar på mitt eget sätt. Allt som upplevs följer i virtuell form med i min existens genom tiden och försvinner när jag försvinner.

Tack till:
Centret för konstfrämjande

kari.yli-annala(a)aalto.fi
+358 (0)50 431 8898