• Kari Yli-Annala, Y

Kari Yli-Annala

Y

Huuto IV 6.3.-29.3.2020

Kari Yli-Annala
Y
6.-29.3.2020

Y är ett audiovisuellt collage av dikter i form av en installation. Verket behandlar forna och förlorade vänskaper. I arbetet med verket har jag använt mig av den skolastiska tänkaren Hildebert av Tours (1056–1133 el. 1134) indelning i åtta förbund som inverkar på människan: det köttsliga, naturliga, moraliska, virtuella, personliga, sociala, andliga och substantiella/ärvda. Jag införlivar också Henri Bergsons (1859–1941) uppfattning om det virtuella, som jag tolkar på mitt eget sätt. Allt som upplevs följer i virtuell form med i min existens genom tiden och försvinner när jag försvinner.