• Krister Gråhn
  • Krister Gråhn
  • Krister Gråhn
  • Krister Gråhn
  • Krister Gråhn
  • Krister Gråhn
  • Krister Gråhn
  • Krister Gråhn
  • Krister Gråhn

KRISTER GRÅHN

Viiskulma 17.11.-5.12.2010

HISTORIA

I december år 1978 var den svåraste kölden i mannaminne och kölden fortsatte på många orter i Finland långt in i januari 1979. Krister Gråhn föddes på Åbo universitetscentralsjukhus den 13 januari. Det starkaste jordskalvet som registrerats i Finland skedde 17.2.1979 i Alajärvi i Österbotten. Gråhns föräldrar hade då redan flyttat till orten. Gråhn började vid sju månaders ålder i familjedagvård. Vid sju års ålder började han på första klassen i lågstadiet.

När Gråhn var 16 år bad han sin mamma ringa till gymnasiet i Alajärvi och meddela att pojken inte kommer. Till skolstarten var det två dagar. Gråhn bodde i Norra Österbotten i två år och studerade vid konstskolan i Limingo. Allt som behövdes fanns inom en omkrets av 400 meter.

När Gråhn bodde i Södra Karelen promenerade han minst tio kilometer om dagen. Imatra stads centrum finns bara på papperet, i praktiken var det fem kilometer mellan stadens tre centralorter. Gråhn blev färdig bildkonstnär från enheten för bildkonst vid yrkeshögskolan Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu år 2001.

En ny lag om skydd i arbete nr 7:38 antogs av riksdagen 23.8.2002. Samma dag flyttade Gråhn till Tammerfors. 4.10.2002 publicerade Helsingin Sanomat en artikel där det stod att det var brist på manliga stamceller och att donatorer efterlystes. Gråhn fick inte bli donator.

Våren 2005 återvände flyttfåglarna senare än vanligt. Från hösten 2005 till våren 2008 studerade Gråhn vid Bildkonstakademins avdelning för skulptur. År 2009 blev han konstmagister.

15.2.2009 hölls ett seminarium i Tammerfors, ”Työhyvinvoinnilla tulevaisuuteen – toimintamalleja työelämän murroksessa” (Välbefinnande i arbetslivet – verksamhetsmodeller i arbetslivets brytningsskede). Gråhn deltog inte. Gråhn har deltagit i bildkonstveckan i Mänttä och i De ungas utställning 2006 och 2009 samt medverkat i olika konstnärsgrupper och -konstellationer, senast med en utställning i Forum Box i december 2009.
Mellan åren 2003 och 2010 har Gråhn haft nio separatutställningar.

Sedan 2008 har Gråhn varit chefredaktör på tidningen 1/2 som föreningen Rajataide ger ut.
Gråhn är medlem i Finlands Skulptörsförbund.

Krister(at)kristergrahn.com