• Kristian Jalava: New moon (2022), hopeagelatiinivedos 254cm x 250cm (yksityiskohta)

Kristian Jalava

En omvänd värld

10.2.-5.3.2023

Kristian Jalava
En omvänd värld
10.2.-5.3.2023

I fotoprojektet En omvänd värld använder Kristian Jalava samhällets statiska strukturer som en del av processen då bilden blir till. Jalava mörklägger olika byggnader och förvandlar dem till nålhålskameror. Inuti byggnaderna exponerar han stora negativ direkt på svartvitt fotopapper. I sin verkserie betraktar Jalava den föränderliga världens fenomen ur byggnadens perspektiv – i skydd av strukturer som upprätthåller långsam tid.

När den analoga fotoprocessen får rumsliga proportioner blir den en långsam och kroppslig händelse. Den optiska bilden som uppstår i ett mörkt rum (camera obscura) är i direkt – och omvänd – relation till landskapet som omger byggnaden. Under den långa exponeringen tecknar ljusstrålarna som reflekteras från den yttre världens objekt en latent bild på den ljuskänsliga ytan, som senare kopieras som negativ. Man kunde säga att negativet, som spår, är närmare den fysiska verkligheten än positivet som kräver ytterligare en exponering.

Negativet är mångtydigt och dess innehåll är ambivalent. När vi lever i en osäker tid väcks frågan om när vi – om någonsin – kan återgå till en normal vardag. Hurudant är det nya normala? Negativet uttrycker känslor av något underligt och främmande som i en avvikande tid genomsyrar också bekanta miljöer. I den omvända världen blir olika hotbilder en del av människans vardagsliv.

I projektet En omvänd värld har Jalava bland annat förvandlat bunkrar, en kyrka, en bar, ett höghus som håller på att byggas, ett före detta förlossningssjukhus och en tobaksfabrik till kameror. Motivens komplexa komposition innehåller olika betydelser gällande tid och rum; byggnaders övergångsskeden, hot om rivning, nedstängning på grund av corona, konstnärsresidens, inneluftsproblem, en omvända ruin.

Huvudverken på utställningen i Galleria Huuto är silvergelatinkopior som Jalava exponerat i sitt arbetsrum som är beläget i en före detta kasernbyggnad i Svalberga i Åbo. Verken har namngetts efter månfasen som varit då exponeringen skett. På utställningen visas också ett collage och en publikation som innehåller dokumentärbilder.

Kristian Jalava är en bildkonstnär från Åbo som arbetar med fotografi, bokkonst och installation. Han närmar sig fotografi utgående från olika experimentella processer, och med en vilja att dekonstruera fotografiet och kameran. I hans konstnärliga arbete upprepas tidsrelaterade teman som varaktighet, långsamhet och vardaglighet. Jalava använder sig av principen om camera obscura och utvecklar nya sociala, tekniska och rumsliga tillämpningar av det urgamla ljusfenomenet.

TACK!
Projektet Den omvända världen har fått stöd av Centret för konstfrämjande, Alfred Kordelins stiftelse och TOP-stiftelsen.