• Kristian Jalava: New moon (2022), hopeagelatiinivedos 254cm x 250cm (yksityiskohta)

Kristian Jalava

Invertible World

Huuto IV 10.2.-5.3.2023

Kristian Jalava
Invertible World
10.2.-5.3.2023

Käänteinen maailma -valokuvaprojektissa Kristian Jalava hyödyntää yhteiskunnan staattisia rakenteita osana kuvan tekemisen prosessia. Jalava pimentää erilaisia rakennuksia neulanreikäkameroiksi ja valottaa niiden sisällä suurikokoisia negatiivikuvia suoraan mustavalkopaperille. Teossarjassa Jalava tarkastelee muuttuvan maailman ilmiöitä rakennusten näkökulmasta – hidasta aikaa ylläpitävien rakenteiden suojasta.

Huoneen mittakaavassa analogisesta valokuvaprosessista tulee hidas ja kehollinen tapahtuma. Pimeässä huoneessa (camera obscura) syntyvä optinen kuva on suorassa – ja käänteisessä – suhteessa rakennusta ympäröivään maisemaan. Pitkän valotuksen aikana ulkomaailman objekteista heijastuvat valonsäteet piirtävät valoherkälle pinnalle latentin kuvan, joka vedostetaan myöhemmässä vaiheessa negatiivikuvaksi. Voidaan ajatella, että jäljen tasolla negatiivinen valokuva on lähempänä fysikaalista todellisuutta kuin toisasteisia valotuksia vaativat positiivikuvat.

Negatiivinen valokuva on monitulkintainen ja sisällöltään häilyvä. Epävarmana aikana herää kysymys, että milloin – jos koskaan – voidaan palata normaaliin arkeen. Millainen on uusi normaali? Negatiivinen kuva ilmentää sellaista outouden ja vierauden tunnetta, joka vallitsee tavallisesta poikkeavana aikana tutussakin ympäristössä. Käänteisessä maailmassa erilaiset uhkakuvat tulevat osaksi ihmisen jokapäiväistä elämää.

Käänteinen maailma -projektissa Jalavan kameroina ovat toimineet mm. armeijan bunkkerit, kirkko, baari, rakenteilla oleva kerrostalo, entinen synnytyslaitos ja tupakkatehdas. Kuvauskohteiden monitahoinen sommitelma sisältää erilaisia tila-ajallisia olosuhteita – rakennusten siirtymävaiheet, purku-uhka, koronasulku, taiteilijaresidenssi, sisäilmaongelma, käänteinen raunio.

Galleria Huudossa järjestettävän Invertible world -näyttelyn pääteoksia ovat hopeagelatiinivedokset, jotka on valotettu Kristian Jalavan työhuoneella entisessä kasarmirakennuksessa Turun Pääskyvuoressa. Teokset on nimetty valotusajankohtien kuun vaiheiden mukaan. Näyttelyssä on esillä myös kollaasiteos sekä dokumenttikuvia sisältävä julkaisu.

Kristian Jalava on turkulainen kuvataiteilija, joka työskentelee valokuvan, kirjataiteen ja installaation keinoin. Hän lähestyy valokuvausta erilaisten kokeellisten prosessien kautta, valokuvaa ja kamera-apparaattia purkavalla asenteella. Aikasidonnaiset teemat kuten kestollisuus, hitaus ja jokapäiväisyys toistuvat Jalavan taiteellisessa työssä. Jalava hyödyntää työssään camera obscuran periaatetta ja kehittää ikiaikaiselle luonnonvalo-ilmiölle uudenlaisia sosiaalisia, teknisiä ja tilallisia käyttötapoja.

KIITOS!
Käänteinen maailma -projektia ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus, Alfred Kordelinin Säätiö ja TOP-Säätiö.