• Pauliina Turakka Purhonen & Milja Viita: La Primavera
  • La Primavera, installointi Huudossa, Pauliina Turakka Purhonen ja Milja Viita
  • La Primavera, installointi Huudossa, Pauliina Turakka Purhonen ja Milja Viita 2016
  • Q, still, Viita 2016
  • Q, still, Viita 2016
  • Q, still, Viita 2016
  • Lehvästö, still, Milja Viita ja Pauliina Turakka Purhonen
  • Lehvästö, still, Milja Viita ja Pauliina Turakka Purhonen
  • Nimetön, Q, Joki, Milja Viita 2016
  • Nimetön, Q, Tramppa, Milja Viita 2016

Milja Viita, Pauliina Turakka Purhonen

La Primavera

Jätkä 1 1.10.-16.10.2016

Pauliina Turakka Purhonen & Milja Viita
La Primavera
1.10. – 16.10.2016
Galleria Huuto Busholmen – Busen 1 och Lillbusen

Sandro Botticellis temperamålning från ca 1482, som Giorgio Vasari kallade La Primavera, utgör
startskottet för Viitas och Turakka Purhonens gemensamma utställning. I utställningen ingår
bland annat Miljas 16 mm film med handmålade organiska tecken och Pauliinas nästan köttsliga,
broderade tygskulpturer.

Vad skulle våren kunna stå för? – För växandet, för en förvandling från barn till fertil vuxen,
medföljande en vaknande sexualitet, med målet att till slut kunna uppnå ett slags självständigt
varande. De här processerna är ofta våldsamma och sällan smärtfria, men oundvikligen delar av
livet som helhet. Botticellis Primavera visar att det eviga växandet fängslat människor i alla tider; det är ett löfte om kontinuitet och förnyelse, en förhoppning om spirandet av något nytt.

Mer information:
Pauliina Turakka Purhonen, t.urakka(at)gmail.com, 0400 965 699
Milja Viita, miljaviita(at)gmail.com, https://miljaviita.live