• Mauri Kuitula

Mauri Kuitula

Land (E)scape

Viiskulma 15.10.-26.10.2003

Menemällä maalle, pois kaupungista.
Olemista maisemassa, pakenemista maisemaan.
Turvapaikka, pakopaikka.
Odotukset, loma, rentoutuminen, rauha, olla vapaalla, vapautua, latautua.

Kaikkea yllättävää, odottamatonta maaseudun rauhassa.

Videoteos ”Land (E)scape”

Kiitos näyttelyn tukemisesta: Suomen Kulttuurirahasto, Suomen Taideyhdistys, Oskar Öflundin säätiö