• Laura Pakarinen: Tuntematon hevonen – Okänd häst
  • LauraPakarinen_82_Piirtoa_dokumentaatio
  • LauraPakarinen_82_Piirtoa_Piirto22
  • LauraPakarinen_82_Piirtoa
  • LauraPakarinen_loydetty_hevosenkenka
  • Laura Pakarinen: Urna för okänd häst (glaserad keramik)
  • Laura Pakarinen: Urna för okänd häst (glaserad keramik)
  • Laura Pakarinen: Urna för okänd häst (glaserad keramik)
  • Laura Pakarinen: Urna för okänd häst (glaserad keramik)
  • Laura Pakarinen: Urna för okänd häst (glaserad keramik)

Laura Pakarinen

Tuntematon hevonen – Okänd häst

Huuto I 10.2.-5.3.2023

Laura Pakarinen
Tuntematon hevonen – Okänd häst
10.2.-5.3.2023

Min morfar hade en häst som konfiskerades under kriget. Till hans stora sorg återvände den aldrig. Min mamma, som växte upp på samma gård, hade en häst vid namn Piirto när hon var barn. Hon minns hästen, trots att hon inte alltid känner igen mig.

Jag tecknade Piirto 82 gånger. Jag tecknade, och minnet förvandlades till bild och bilden till rörelse. Genom att teckna ville jag väcka minnet till liv för en stund, göra det lika verkligt som Piirto var – kött och blod. Jag ville överföra minnet till papper, om än bara klumpigt, med trevande blyertslinjer som lätt kan suddas ut.

Med verket Urna vill jag hedra min bortgångne morfars sorg och minne av hästen han aldrig fick träffa på nytt. Den här okända soldatens namn minns ingen längre, och inte ens fotografier av hästen har bevarats.

Verken på utställningen Tuntematon hevonen – Okänd häst hör till en serie verk som behandlar förlust, att minnas och att glömma. Jag undersöker hur det känns att försöka få tag på ett delvis försvunnet minne. Med visuella medel strävar jag efter att presentera de försök att minnas som sker i våra sinnen. Hur repeterandet av minnet bär upp dess existens, och samtidigt bär upp oss.

Förutom att mina verk ska behandla våra minnen, så önskar jag att de ska fungera som en hyllning till dem vi minns: även om vi minns för vår egen skull, så har de vi minns existerat oberoende av oss. Dessa hästars öden filtreras genom oss människor, men jag hoppas att vi genom denna berättelse också kan uppfatta varje häst som en levande, egensinnig individ.

Laura Pakarinen (1983) är en bildkonstnär från Helsingfors som avlade bildkonstmagisterexamen vid Bildkonstakademin 2022.

Tidens gång, minnenas uppbyggnad och spänningen mellan det flyktiga och det bestående utgör återkommande teman i Lauras animationer, målningar, Polaroid och filmexperiment. I sina senast utställda verk (Kuvan Kevät 2022) behandlade hon minne och glömska i ett försök att återskapa återkallandet av ett delvis bortglömt minne.

Kontaktuppgifter
laura.h.m.pakarinen(a)gmail.com

Instagram
(a)helmimilla