• Lauri Kolttola: Kaupungin puutarha, 2021, tempera ja öljy kankaalle, 110 cm x 110 cm
  • Lauri Kolttola: Glimsinjoen luontopolku, 2021, tempera ja öljy kankaalle, 110 cm x 110 cm
  • Lauri Kolttola: Neljäs linja 17, 2021, tempera ja öljy kankaalle, 146x183cm

Lauri Kolttola

Spår(-)Miljö

Huuto I 20.8.-12.9.2021

Lauri Kolttola
Spår(-)Miljö
20.8.-12.9.2021

Konstnären kan träffas 28.8. och 29.8. kl. 12-17.

Verkens motiv i utställningen Spår(-)Miljö har konstnären hämtat från en miljö där människans spår och relation till miljön är synliga.

Människans spår i miljön är omfattande och långvariga, och i närmiljön är de alltid närvarande. Människans inverkan sträcker sig över jordens yta, berör andra levande varelser och är så omfattande och variationsrik att den inte ens väcker uppmärksamhet. Människans spår ger intrycket av att vara formade av behov, mål eller ideal. Spårens mångfald skapar skönhet och förutsättningar för liv, möjliggör exploatering och kontroll samt ger upphov till ensidighet och underordning.

Utställningen Spår(-)Miljö grundar sig på de otaliga promenader som konstnären tagit under coronapandemin, då han fäst uppmärksamhet vid människans spår i närmiljön. Verken, som rör sig i gränslandet mellan teckning och måleri, tar avstamp i Kolttolas personliga iakttagelser. Intrycken förenas i en utställning, där omfattningen av människans spår blir möjlig att betrakta som en helhet.

Lauri Kolttola är en bildkonstnär och arkitekt som bor och arbetar i Helsingfors.

Utställningen har fått stöd av Nylands konstkommission vid Centret för konstfrämjande.

lauri.kolttola(a)outlook.com
044 0811 232
www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/taiteilija/kolttola-lauri