• Leonor Ruiz Dubrovin, Untitled, oil on canvas, 65 x 54 cm, 2021
  • Leonor Ruiz Dubrovin: Alterity, oil on canvas, 72 x 110 cm, 2021
  • Leonor Ruiz Dubrovin: Ipseity, Oil on canvas, 72 x 94 cm, 2021
  • Leonor Ruiz Dubrovin: Self
  • Leonor Ruiz Dubrovin: Self I, oil on canvas, 67 x 53 cm / Self II, oil on canvas,  67 x 53 cm, 2021
  • Leonor Ruiz Dubrovin: Self IV, oil on canvas, 77 x 61 cm, 2021
  • Leonor Ruiz Dubrovin: Self III, oil on canvas, 36 x 27 cm, 2020
  • Leonor Ruiz Dubrovin: Installation Coexistence, oil on canvas, each painting measures 46 x 38 cm, 2021

Leonor Ruiz Dubrovin

Core

Huuto III 30.4.-23.5.2021

Leonor Ruiz Dubrovin
Core
30.4.-23.5. 2021

Näyttelymme ovat avoinna normaalisti vappuna 12-17, tervetuloa!
Sisäänkäynti Kalevankatu 43 sisäpihalta.

Taiteilija on tavattavissa 8.-9.5. klo 12-17.

Core (eli ydin, keskeinen osa jonkin asian olemassaoloa tai olemusta) keskittyy identiteetin konseptiin ja säilyttämiseen. Näyttelyn teokset tarkastelevat identifikaatiota kuvien ja visuaalisten uudelleenluomisten välisen kontrastin kautta. Kokonaisuutena teokset muodostavat käsitteellistetyn identiteetin prototyypin. Ne saavat aikaan värähtelyä minän, toisen ja ulkoisten tekijöiden välillä, joista rakentuu yksilöllisyyden tunne.

Näyttely koostuu öljymaalauksista, joissa yhdistyy kuvataiteen elementtejä ja dramaattinen, skenografiasta ja elokuvataiteesta inspiraatiota ammentava sommittelu. Lopputuloksena syntyvä installaatio luo optisia vihjeitä ja näkymän vaihteluita, jotka muodostavat katsojalle koettavaksi visuaalisen pelin.

Näyttelyn teokset tarkastelevat maalausta kahdella tavalla – toisaalta sen funktiota illusionistisen representaation keinona ja toisaalta fyysisenä asiana ja osana materiaalisuutta.

Teosteni kautta pyrin rakentamaan intuitiivisen rinnakkaisen maailman, jossa se, mitä voisimme pitää todellisena, katoaa, suodattuu ja sekoittuu toiseen, abstraktimpaan maailmaan. Taiteellinen työskentelyni muodostuu erilaisten kaksijakoisuuksien, esimerkiksi representatiivisen ja vihjaavan, todellisuuden ja fiktion, synteesistä. Näyttelyn teokset rikkovat nämä kahtiajaot, jotka käyvät vuoropuhelua keskenään luodakseen vaihtoehtoisia käsitteellisiä tiloja.

Näyttelyä on tukenut Suomen Kulttuurirahasto.

Yhteystiedot:

Leonor Ruiz Dubrovin
leonorides(a)gmail.com
+358 504121578