• Lilli Haapala, Galleria Huuto
  • Image_Haapala_net1
  • Image_Haapala_net3
  • Image_Haapala_net4

Lilli Haapala

Forskningsresor (till platser som inte finns)

Huuto IV 7.2.-1.3.2020

Lilli Haapala
Forskningsresor (till platser som inte finns)
7.2.-1.3.2020

Fata Morgana, en hägring av en ö som svävar på havet, för tankarna till Utopia. I den fiktiva östaten råder en balans mellan ideal och verklighet. Ordet Utopia kommer från grekiskans οὐ (inte) och τόπος (plats); en plats som inte finns.

Öarnas fenomen och utopier är centrala teman i Haapalas utställning. Under åren 2016-2019 arbetade hon på sex öar: Korpo, Örö, Utö, Kökar, Russky i Vladivostok och de indiska Andamanerna. När Haapala arbetade vid havet började hon betrakta naturens landskap, vatten och samhällen från nya perspektiv. Paradiset är förlorat, men utopin väntar i framtiden; som en riktning, idé eller insikt att röra sig i mot.

Verkhelheten som visas är en forskningsresa in i bilderna, till verkligheten och gränserna. Den granskar människans förhållande till naturmiljön och utanförskapet, samt gränslandet mellan dröm och verklighet. Helheten består av en video- och objektinstallation.

Haapala arbetar huvudsakligen med medie- och installationskonst. Med stöd av Konststiftelsen Meritas Ungt konstnärslöfte-stipendium (2018) arbetar hon för tillfället med det fleråriga projektet Searching for Utopia. Med sin konstnärliga verksamhet deltar hon i den posthumanistiska diskussionen och undersöker rummet mellan betraktare och föremål; människan och det icke-mänskliga, fantasi och verklighet. Haapala blev bildkonstmagister från Bildkonstakademins utbildningsprogram för tid-rumkonst år 2017. Innan det studerade hon fotografi i Åbo Konstakademi (2011-2015).

www.lillihaapala.com
lilli.haapala(a)gmail.com

Utställningen stöds av Paulos stiftelse. Konstnärens arbete stöds av Egentliga Finlands fond vid Finska kulturfonden och Konststiftelsen Merita. Tack!