• ruostemuseo_yksityiskohta
  • ruostemuseo_yksityiskohta2
  • ruostemuseo_nakymaa_tilasta
  • nurkasta_pois_vai_
  • nurkasta_pois_vai_2
  • nurkasta_pois_vai_3
  • kokki

EEVA KOKKI

Metallia – Metall

Viiskulma 12.12.-23.12.2007

Utgångspunkten och den gemensamma nämnaren i min utställning är allt det metallmaterial som på olika vägar har samlats i mitt arbetsrum: nytt och gammalt, tungt och lätt.

Det är någon typ av metallgalenskap som får mig att klättra upp på sopflak, rensa stränder, plocka upp slumpmässiga metallbitar på gatan, ringa okända telefonnummer och tigga och be mina vänner spara skrot; allt från rostiga spikar till cigarraskar, hylsor och stumpar av järntråd, vad som helst för material. Varje fynd har sin egen historia. Jag tror jag minns alla fyndplatser, och alla de människor jag har fått dessa skatter av.

Ibland står det omedelbart klart för mig vad fyndet ska bli: om det är intressant i sig själv, eller om det ska kombineras med andra stycken till något som får ett namn och slutligen hamnar på en utställning. Andra gånger måste skrotet vila en tid i lager; det måste så att säga bli mitt eget, ge mig tillstånd att använda det till någonting. En del av materialet kräver komplicerade hantverksmetoder och många arbetsfaser för att bli något som kanske ser slumpartat ut.