• Anastasia Artemeva & Liisa Ahlfors: Mökki / \ Дача
  • Liisa Ahlfors ja Anastasia Artemeva: Mökki / \ Дача
  • Liisa Ahlfors ja Anastasia Artemeva: Mökki / \ Дача
  • Liisa Ahlfors ja Anastasia Artemeva: Mökki / \ Дача

Anastasia Artemeva, Liisa Ahlfors

Mökki / Дача

Uudenmaankatu 21.6.-9.7.2017

Liisa Ahlfors & Anastasia Artemeva
Mökki / Дача
Galleria Huuto Uudenmaankatu
21.6. – 9.7. 2017

Mökki / Дача

“Ja se on saanut ihan älyttömän suuren merkityksen, myös juurien ja tommosen kannalta. Mä just mietin yks päivä et nyt kun mä ootan sitä niin paljon et mä pääsen sinne, et entä jos se mökki vaikka niinku palaa? Tai jotakin tapahtuis et sitä ei enää oliskaan, niin mitä mä sit tekisin?”

Suomalaisella kesämökillä ja venäläisellä datsalla tarkoitetaan yleensä kausittain asuttavaa, maaseudulla sijaitsevaa vapaa-ajan asuntoa. Anastasia Artemevan ja Liisa Ahlforsin suomalais-venäläinen yhteistyö Mökki / Дача Galleria Huuto Uudenmaankadulla on taiteellinen ilmentymä tutkimusmatkasta näiden kahden maan ja kulttuurin vapaa-ajan asuntojen yhteneväisyyksiin ja eroavaisuuksiin.

Yhteistyömme lähtökohdat ovat sekä henkilökohtaiset että poliittiset. Kummankaan taiteilijan lapsuuden perheellä ei ole ollut kesämökkiä tai datsaa – huolimatta niiden tavanomaisuudesta molemmissa kulttuureissa. Samalla olemme tarttuneet suomalaisessa mediassa viime vuosina puhuttaneeseen ilmiöön, eli venäläisten maa- ja vapaa-ajan asuntokauppoihin suomalaiseksi kansallismaisemaksi mielletyiltä järvialueilta. Teoksella haluamme pohtia suomalais- ja venäläiskansallista ajatusta kesämökistä tai datsasta kansallista identiteettiä ilmaisevana instituutiona sekä kyseenalaistaa sen antamalla äänen yksilöllisille kokemuksille ja käsityksille kesämökistä ja datsasta puolin ja toisin.

Suomalaisilta kesämökkeilijöiltä ja Suomeen muuttaneilta venäläisiltä dachnikeilta keräämästämme materiaalista, haastatteluista, henkilökohtaisista valokuvista sekä muistoista ja tarinoista toteutamme tilataideteoksen, joka toimii jaettuna kesäkotina keskellä kaupunkia. Mökki / Дача on yritys luoda tila kulttuurivaihdolle ja kuroa yhteen näiden kahden naapurin, Suomen ja Venäjän, välistä kuilua.

Suomen kesä on kukoistuksessaan, mutta Mökki / Дача lähenee loppuaan. Kutsumme teidät näyttelyn päättäjäistapahtumaan lauantaina 8. heinäkuuta, jolloin juhlistamme kesämökkielämää workshopilla ja luennolla.

Susanna Pakula Käymäläseura Huussi ry:stä pitää luennon ulkohuusseista ja käymälätuotosten hyötykäytöstä.

Saša Nemec Vaatevallankumouksesta pitää workshopin, jossa voit korjata vanhan vaatteesi perinteisillä kirjonta-, parsinta- ja korjausmenetelmillä. Tuo puhdas vaate, joka tarvitsee korjausta (korkeintaan 2-3 per henkilö), ja Saša auttaa sinua sekä valitsemaan parhaan korjaus- tai kohennustavan että toteuttamaan sen!

Susanna Pakula/Käymäläseura Huussi ry klo 13.15-14

Saša Nemec/Vaatevallankumous klo 14.30-16.30

Näyttely avoinna normaalisti klo 12-17! Näyttely avoinna vielä sunnuntaina 9.7. klo 12-17.

Liisa Ahlfors (s. 1985) on Tampereella asuva ja työskentelevä kuvataiteilija. Hän on valmistunut taiteen maisteriksi Aalto-yliopistosta sekä kuvataiteilijaksi Tampereen ammattikorkeakoulusta. Ahlforsin työskentelyä ruokkii uuden ympäristön luoma haaste, teosten syntyessä kohtaamisissa paikan, tilanteen tai esineen kanssa. Ne ottavat yleensä väliaikaisen, suoraan esitystilaan rakentuvan installaation muodon.

Anastasia Artemeva (s. 1989) on Helsingissä asuva ja työskentelevä, Moskovassa, Venäjällä syntynyt kuvataiteilija. Hän on valmistunut taiteen maisteriksi Aalto-yliopistosta sekä taiteen kandidaatiksi Limerickin taiteiden- ja suunnittelun korkeakoulusta Irlannista. Artemeva tutkii vuorovaikutusta ja luo sille puitteita. Häntä kiinnostaa sosiaalisten normien koodisto ja hyväksytyt totuudet, sekä kyseenalaistaa saavutettavuus ja yksinoikeus suhteessa sosiaalis-poliittisiin, kulttuurisiin ja henkilökohtaisiin rajoitteisiin.

Näyttelyä on tukenut Suomen kulttuurirahasto.

https://mokkidatsa.wordpress.com/

Lisätietoa:
Anastasia Artemeva
044 237 6564
anastasia.artemeva(at)outlook.com
http://www.anastasia-artemeva.com

Liisa Ahlfors
050 348 6725
liisaahlfors(at)gmail.com
http://www.liisahlfors.com