• Gun Holmström
  • Gun Holmström
  • Gun Holmström
  • Gun Holmström
  • Gun Holmström
  • Gun Holmström
  • Gun Holmstrom
  • Gun Holmstrom

Gun Holmström

MOSH

Uudenmaankatu 16.2.-6.3.2011

Gun Holmström
Mosh
16.2. – 6.3.2011
Galleria Huuto Nylandsgatan

“Mosh” handlar om estetiken i modern stadsplanering och en beundrande blick för skönheten i felaktiga datafiler. Jag har hackat koden i video- och fotofiler av det högklassiga och havsnära bostadsområdet Solvik i Helsingfors och valt ut de allra märkvärdigaste pixelmisstagen. Områdets stolthet Nybondaskanalen blev en digital jordbävning. Under arbetets gång reflekterade jag över hur miljöplaneringen kontrollerar naturen och över de spår arkitektens datorprogram sätter i vår omgivning. Kanske det behövs litet misstag här och där för att berika vår miljö..?

Tack: Suomen Kulttuurirahasto, Centralkomissionen för konst

Kontaktuppgifter:
Bildkonstnär Gun Holmström
tel: +358407596851
Email: gunholmstrom(at)gmail.com
www.gunholmstrom.com