• Tiina Tietäväinen: On the Ground
  • Tiina Tietäväinen: On the Ground
  • Tiina Tietäväinen: On the Ground
  • Tiina Tietäväinen: On the Ground

Tiina Tietäväinen

On the Ground

Uudenmaankatu 3.12.-21.12.2014

Tiina Tietäväinen
On the Ground
Galleria Huuto Uudenmaankatu
3.12.-21.12.2014

Våra gallerier är öppna normalt kl. 12-17 på Självständighetsdagen 6.12.

”I finished filling the pipe, put a match to it, got it drawing and leaned back to blow smoke over my right shoulder towards the open window. I didn’t say anything.”
Raymond Chandler, The High Window

Käsittelen töissäni eräänlaisia henkilökuvia, jotka peilautuvat eri näkökulmiin arkiympäristössämme. Oma kokemuksemme, aistihavainnot ja biologinen perimämme ohjailevat arkikokemuksiamme vallitsevasta ympäristöstä. Näin ollen yhteinen maailmamme ei ole yksi ja sama, vaan erilaisuudestamme johtuen on monta todellisuutta samaan aikaan.

Taiteessani ruumiillinen ulottuvuus tulee esiin eräänlaisena taisteluna narratiivin ja kontekstin välillä, joka viittaa ihmisen elämän olomuotoihin, olemassaolo, kokemus ja tietäminen kietoutuvat toisiinsa. Oma mielikuva ruumiistamme ja sen suhteesta ympäristöön kiinnittää näkökulmamme maailmaan. Kokemus on myös sidottu aikaan ja kokemuksen luonne määrittyy taustanaan koko eletty elämä, mennyt ja tuleva.

Tiina Tietäväinen (s.1976) on valmistunut taiteen kandidaatiksi Dartington College of Arts:sta 2000. Maisterin tutkinnon hän suoritti Aalto-yliopistossa 2013. Hänen tuotantonsa koostuu veistoksista ja performansseista. Hän asuu ja työskentelee Helsingissä.

Hänen teoksensa sovittaa taiteen harjoittamisen kehon ja ympäristön ärsykkeiden tutkimiseen. Tekijän ja kokijan vuorovaikutus ovat hänen mukaansa merkittäviä teoksen lopullisen merkityksen muodostumisessa.