• Aulis Harmaala: Optimistic Red Sheep, 2018
  • Aulis Harmaala: Optimisti - työläinen, 2018
  • Aulis Harmaala: Optimisti, 2018
  • Aulis Harmaala: Optimisti, 2018
  • Aulis Harmaala: Optimistic Nun, 2018
  • Aulis Harmaala: Optimistic Philosopher, 2018
  • Aulis Harmaala: Optimisti - sivusta katsoja, 2018
  • Aulis Harmaala: Running for Finland, 2018
  • Aulis Harmaala: We Both Know Best For Her, 2018
  • Aulis Harmaala: Wild Weather in Red, 2018

Aulis Harmaala

Optimist, upplysningstiden är nu.

Huuto II 26.10.-18.11.2018

Aulis Harmaala
Optimist, upplysningstiden är nu.
26.10.-18.11.2018

Galleriet är öppet också på Alla helgons dag 3.11. och på fars dag kl. 12-17.

På Aulis Harmaalas utställning visas oljemålningar och träskulpturer. Verkens utgångspunkt är Voltaires (1694-1778) roman Candide. Romanen förenar filosofi med fiktion och berättar om den godtrogne Candide som är på rymmen ute i världen. Enligt Harmaala går romanen, som är skriven under upplysningstiden, i dialog med samtiden. De centrala temana är ytterst aktuella: inkomstklyftor, religiös och politisk maktkamp, nationalism, kolonialism och naturkatastrofer.

Voltaire kritiserade upplysningstidens ytliga optimism. Han trodde att människan kunde bli av med sin vidskeplighet med hjälp av vetenskap. Han förespråkade också liberal frihandel, och skulle glädjas om han visste att Harmaala undersöker världen i en säker nordisk välfärdsstat. Det kunde faktiskt vara frågan om det Eldorado som nämns i romanen. Idag avvecklar man i och för sig välfärdsstaten i rask takt. Det här sker i nyliberalismens namn, och enligt Harmaala representerar initiativet samtidens vidskeplighet. Hans målningar för fram andra synvinklar, men ställer ändå samma fråga som romanen: hurdan är den bästa av världar?

Harmaala berättar om sin mardröm, där mänskligheten delar sig i optimister och pessimister. Optimisterna, som är adliga marknadstroende, anser att de förslavade pessimisterna förtjänar att bli utnyttjade. Optimisterna exploaterar för att finansiera den teknologi som de själva påstår ska lösa alla mänsklighetens problem. Optimisterna tror att situationen skulle vara katastrofal om de inte var vid makten. Slutligen utplånas den orättvisa världen av en syndaflod. Två överlevande flyter omkring på en plastflotte. Deras diskussion är ett citat från romanen: ”Åh Panglos!” utropade Candide. ”Denna styggelse kunde du inte förutse, och nu tror jag det får räcka för mig: jag måste överge optimismen.” – ”Vad är optimism? frågade Cacambo. – ”Olyckligtvis”, svarade Candide, ”är det en svaghet för att påstå att allting är bra, när det verkligen inte är så.”

För att bli populär kan en politiker framföra åsikter och föreställningar som ger allting ett gott och vackert sken. Enligt Harmaala är det här vår tids ytliga optimism. Istället för att rädda demokratin förnekar man alternativ. Istället för ideologisk debatt erbjuder man finansiell disciplin. Den ideologiska debatten ersätts också av en retorik som går ut på att söka efter syndabockar. Den objektiva människan som söker efter sanning existerar inte, för var och en måste nå sitt eget mål. Candide säger: Vi måste odla vår trädgård. Harmaala frågar sig vilka frön vi ska så.

Bildkonstnären Aulis Harmaala har utexaminerats från Kankaanpää konstskola år 1994 och blivit konstmagister från Aalto-universitetet år 2011. De senaste åren har Harmaala gjort målningar, assemblage, installationer och deltagande konst. I många verk utvidgas konstnärens visuella uttryck till ett verktyg för direkt kommunikation och umgänge. Enligt Harmaala innebär konst iakttagande, tänkande, diskussion och påverkan.

Ytterligare information:
Aulis Harmaala, +358503645531, aulis.harmaala(at)gmail.com
www.aulisharmaala.info