• Outi Koivisto: Olhava Volhovan kartalta nähtynä
  • Outi Koivisto: Olhava Volhovan kartalta nähtynä
  • Outi Koivisto: Olhava Volhovan kartalta nähtynä
  • Outi Koivisto: Olhava Volhovan kartalta nähtynä
  • Outi Koivisto: Olhava Volhovan kartalta nähtynä
  • Outi Koivisto: Olhava Volhovan kartalta nähtynä
  • Outi Koivisto: Olhava Volhovan kartalta nähtynä

Outi Koivisto

Olhava Volhovan kartalta nähtynä

Huuto IV 23.7.-15.8.2021

Outi Koivisto
Olhava Volhovan kartalta nähtynä
23.7.-15.8.2021

Taiteilija on tavattavissa 7.8 – 8.8.2021.

Näyttelyn lähtökohtana on paikan tutkiminen yhteisen nimistön kautta sekä miten kieli on nimeämisen kautta osana tilaa. Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevassa kunnassa Ii on kylä nimeltään Olhava. Olhava on karjalankieltä ja tarkoittaa notkoa ja rotkoa, yleensä vesipohjaista paikkaa. Olhavan kylä sijaitsee Olhavajoen ympäristössä. Olhava on myös kaupunki Venäjällä noin 120 km Pietarista itään, jonka läpi virtaa Olhavanjoki. Mikä on näiden toisistaan maantieteellisesti kaukana sijaitsevien paikkojen yhteisen nimistön taustalla?

Kieleen liittyy olennaisesti asioiden nimeäminen. Nimetyillä asioilla muun muassa kerrotaan paikasta. Paikan nimeäminen tulee tarpeelliseksi, kun se asutetaan tai liikutaan paikasta toiseen. Nimeämisellä otetaan paikka haltuun ja tuodaan vaikka vanhasta kotimaasta nimistöä uuteen asuinpaikkaan. Paikannimet kirjataan myös karttoihin, jotta erilaiset kohteet ja reitit ovat paikannettavissa ja ihmiset pystyvät helpommin liikkumaan kotiseutunsa ulkopuolella. Ennen painettuja karttoja ihmiset tunsivat lähinnä kokemuksesta lähiympäristönsä reitit ja merkit. Painetut kartat yleistyivät samalla kirjapainon leviämisen kanssa.

Työskentelin helmikuussa 2020 Iin Olhavassa ja kuljin viisi erilaista reittiä tutkien paikkaa. Käytin Iin Olhavassa kulkiessani Venäjän Olhavan karttaa. Kirjoitin kulkemani reitin ylös kävellessä sekä hiersin reitin lähtö- ja päätepaikassa lyijykynällä ympäristön jälkiä paperiin. Näistä reittien alku- ja loppupään risteyskohdista olen piirtänyt puulaatalle jäljennöksen sekä kirjoittanut reittien ohjeet puulaatalle, kaivertanut ja uudelleen hiertänyt ne paperille lyijykynällä jälkiä toistaen. Olen nimennyt reittien alku- ja loppupään paikoissa näkemäni asiat. Näitä merkkejä uudelleen toistamalla, hiertämällä, painamalla, piirtämällä, laskostamalla, rakennan installaation, uuden paikan.

Väärällä kartalla tuon paikkoja toistensa yhteyteen sekä uutta näkökulmaa paikkaan, joka on minulle jo entuudestaan tuttu. Olen viettänyt suurimman osan lapsuudestani Iissä, jossa ovat sukujuureni äitini puolelta, joten paikkaan on omakohtainen yhteys. Vaikka Ii on ollut kotikuntani ja Olhava on tuttu paikka, en ole kuitenkaan koskaan asunut Olhavan kylässä ja olen asunut koko aikuisikäni eli viimeiset 19 vuotta pääkaupunkiseudulla. Olen asunut siis jo puolet elämästäni toisaalla ja näkökulmani paikkaan on aika ulkopuolinen vuosien tuoman etäisyyden kautta, vaikka henkilökohtainen suhde paikkakuntaan onkin kiinnittänyt huomioni paikannimien yhteyteen.

Olhavassa kulkiessa olen tuntenut paikan yhtä vieraaksi kuin Venäjän Olhava, jossa en ole koskaan käynyt ja samalla tuntenut jotain hyvin tuttua ja tunnistettavaa oudolla, kaukaisella tavalla. Väärän kartan käyttämistä paikan havainnointiin ovat käyttäneet mm. Kansainväliset Situationistit kokeillessaan erilaisia psykomaantieteellisiä metodeja tilan tutkimiseen. He olivat kiinnostuneita karttojen suhteesta todellisuuteen ja halusivat tuoda kokemukset ympäristöstä tarinoiksi tilasta. Kartan käytännöllinen merkitys jättää näkökulmia tilasta huomiotta, joten heidän tavoitteenaan oli valmiiden karttojen väärinkäyttö ja omien karttojen tekeminen.

Näyttely on väitöskirjani ensimmäinen taiteellinen osa. Tutkimus jatkuu seuraavaksi Venäjän Olhavassa paikkaa havainnoiden, jossa suunnistan Iin Olhavan karttaa apuna käyttäen. Työskentelyä ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus, Suomen Kulttuurirahasto, Visuaalisen taiteen edistämiskeskus VISEK ja KulttuuriKauppila.

Yhteystiedot:
outi.e.koivisto(a)gmail.com