På Konstens natt den 25. augusti är alla Huutos utställningar öppna tills kl. 23, välkomna!
På Nylandsgatan visar Laura Nissinen sin utställning från kl. 17.
På Busholmen är Jaakko Rönkkö och Jaana Rannikko på plats från kl. 17, och alla tre utställningarna på Busholmens galleri är öppna: Jaakko Rönkkös, Merja Hannikainens och Jaana Rannikkos.