• palmreader
  • fastandslow
  • itsabouttime
  • roots
  • solo
  • themessage

Heidi Lampenius

Palmreader

Jätkä 1 21.8.-6.9.2015

Heidi Lampenius
Palmreader
Galleria Huuto Busen 1
21.8 – 6.9.2015

Vernissage på Konstens natt 20.8. från kl. 18, välkomna!

Palmer, en röd hängmatta, stundens njutningar. Målsättningar och drömmar. Vi dväljs i det förflutna och oroar oss för framtiden. Vi planerar för det som ska komma men kan inte på riktigt förutspå framtiden. Vi jagar minnen. Men vad minns vi av de uppnådda drömmarna/stunderna?

Mina målningar är på sätt och vis ett slags minnets arkeologi. Söker spår och märken som inte är definierade men tillräckliga för att utlösa minnen eller en föreställning om platsen. På den här utställningen sätter jag likhetstecken mellan minnet och efterbilden, synminnet, som fortsätter även efter stimulusupplevelsen.
 
Genom att undersöka vad som är sant, rent subjektivt, hela tiden kan vi kanske uppleva en stund före vi tänker på det. På det här sättet föds mina bästa målningar. Jag vill också med mina målningar förmedla att vad vi ser är alltid mera är summan av delarna. Alls inte så allvarligt som det kan förefalla.

www.heidilampenius.com
heidi.lampenius(at)gmail.com
+358 50 567 7502