• Pasi Mälkiä & Tiia Matikainen

Pasi Mälkiä, Tiia Matikainen

PASI MÄLKIÄ & TIIA MATIKAINEN

Viiskulma 26.11.-7.12.2003

Pasi Mälkiä:

Näyttelyni valokuvat esittävät valoa ja pimeyttä, sekä hämäryyttä niiden rajapintana. Vähäiset valonlähteet riittävät paljastamaan itsensä lisäksi vain pienen osan ympäristöä, senkin sumuisena ja epätarkkana kuin sumentavan kalvon läpi nähtynä. Valonlähteitä, värikalvoja ja suotimia yhdistelemällä tasapainoilen näkyvän ja näkymättömän välimaastossa.

Pasi Mälkiä
040 576 3532
pasimalkia(at)jippii.fi

Kiitos A. Kordelinin rahastolle.

Tiia Matikainen:

Näyttelyni koostuu veistoksista, jotka olen rakentanut paperiposliinista. Veistosteni lähtökohtana ovat ihmiskehosta otetut kipsivalokset. Olen tutkinut kipsivaloksien positiivi- sekä negatiivimuotoihin jäljentyneitä ja jähmettyneitä kehon muotoja ja ihon pinnan vaihteluita. Minua kiehtoo ihmisen kehon muotojen ja ihon pienien yksityiskohtien maisemallisuus. Veistokset sisältävät kehosta otettuja otoksia, joiden ympärille muoto on rakentunut. Muodot ovat hyvin orgaanisia. Olen pyrkinyt jäljentämään veistoksiini ihomaisuutta sekä ihmiskehon pehmeyttä ja lihallisuutta.

Tiia Matikainen
040 7236335
tiiamatikainen(at).com

Kiitos: Suomen kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto, Uudenmaan taidetoimikunta.