Juhani Koivumäki
”Aposteln” En film installation
Galleria Huuto Jätkäsaari – Pikkujätkä
28.3-12.4.2015

Performance kväll ” Religiös upplevelse”
Långfredag den 3 april från klocka 19.00­ Huuto galleriet på Busholmen

Det spelar ingen roll om du är kristen, muslim, buddhist, hindu, ateist eller om du är kritisk till religioner eller konservativ. Dessa händelser handlar om religiös upplevelse i sig, med hjälp av konsten som uttrycksmedel. Religiös upplevelse kan betyda mycket mer än någon religion, så ett öppet sinne rekommenderas.

Evenemanget är öppet för alla att uppleva den religiösa erfarenheten utan direkt påverkan av någon viss religion. Jag har funnit att var och en av konstnärerna har en viss religiös tanke och motiv bakom sina verk. Ändå är de mycket olika varandra. Pentti­Otto Koskinen, Tomasz Szrama, Seppo Salminen, Maija Saksman ja Messiaaninen Visuaalisen Etiikan Tutkimuskeskus.

Ytterligare information:
Juhani Koivumäki
juhanik81(a)gmail.com