• Pia Kousa
  • Pia Kousa
  • Pia Kousa
  • Pia Kousa
  • Pia Kousa
  • Pia Kousa
  • Pia Kousa

PIA KOUSA

Pia Kousa

Uudenmaankatu 28.1.-15.2.2009

Pia Kousa
28.1. – 15.2.2009
Galleria Huuto Nylandsgatan

Verken som ingår i utställningen bildar tillsammans ett rum där naturen tar plats inom kulturens ramar och laddas med betydelser. Arkaisk teknologi och optiska hjälpmedel ur den levande bildens historia leder in betraktaren på en färd i en trädgård där tiden växlar skepnad. Verken lyfter fram förhållandet mellan bild, illusion, imitation och verklighet. En del av verken består av genomskinliga fotografier i flera lager, som ger en kristalliserad bild av flera sammansmälta ögonblick, och får fotografiet att öppna sig i tre dimensioner.

Serien Asetelma (Stilleben) är sammanflätad med målerikonstens klassiska teman och bildmotiv. I verken uppträder den lineära tidsuppfattningen parallellt med den cykliska, vegetationsperioden. Stunden i bilden innefattar samtidigt olika tidsskikt; nuet är uppbyggt av historiska strukturer och genomgår en ständig metamorfos till förfluten tid.

I verken är växterna och djuren i trädgården placerade i en museal miljö, som föremål för ett forskande, definierande och arkiverande sätt att se. Elementen rycks ur sin omgivning, naturen, och omvandlas till kuriosa kopior. Samtidigt sträcker verken sig ut mot det odefinierbara, som ligger mellan två- och tredimensionalitet, mellan verklighet och bild. Bilderna i verken är samtidigt verkliga fotografier och fiktiva, spontant självformade kulisser i en nyuppbyggd verklighet.

Kontaktuppgifter:

Pia Kousa

pia.kousa(at)gmail.com
Tfn 0400 959 702