• Heidi Elisabeth Hänninen, Surullisten piknik, kuva Satu Palander
 • Heidi E. Hänninen, Surullisten piknik, kuva Satu Palander
 • Heidi Elisabeth Hänninen, Puu, videoveistos installaatiossa, kuva Satu Palander
 • Heidi Elisabeth Hänninen, Puu, videoveistos installaatiossa, kuva Satu Palander
 • Heidi Elisabeth Hänninen, Surullisten piknik, kuva Satu Palander
 • Heidi E. Hänninen, valokuvaveistos installaatiossa, kuva Satu Palander
 • Heidi E. Hänninen, valokuvaveistos installaatiossa, kuva Satu Palander
 • Heidi E. Hänninen, valokuvaveistos installaatiossa, kuva Satu Palander
 • Heidi E. Hänninen, valokuvaveistos installaatiossa, kuva Satu Palander
 • Heidi E. Hänninen, valokuvaveistos installaatiossa, kuva Satu Palander
 • Surullisten piknik Galleria Huuto Uudenmaankadulla, kuva Satu Palander
 • Heidi E. Hänninen, Surullisten piknik, Galleria Huuto Uudenmaankatu

Heidi Elisabeth Hänninen

Picknick för sorgsna

Uudenmaankatu 30.12.2015-17.1.2016

Heidi Elisabeth Hänninen
Picknick för sorgsna
30.12.2015-17.1.2016
Galleria Huuto Nylandsgatan

På nyårsdagen den 1. januari är galleriet stängt.
På trettondagen den 6. januari är utställningen öppen.
På mondag den 11. januari är utställningen öppen.

Picknick för sorgsna på Galleri Huuto är den sista i en serie utställningar som skulptören Heidi Elisabeth Hänninen hållit i södra och mellersta Finland. Utställningen har tidigare visats i Galleria Rajatila i Tammerfors (november 2014), Galleria Becker i Jyväskylä (februari 2015) och på Fotocentrum Raseborg i Karis (juli 2015). Men redan år 2009 höll Hänninen en utställning som tematiskt rörde sig i samma marker, utställningen Mortus non multus (“Levande döda”) i Petroskoj i Ryssland, där hon ställde ut med videokonstverk och en performanskonstverk online.

Hänninen utforskar teman som hon undersökt passionerat och på djupet. Hon har sedan 2008 arbetat med denna kombination av konstverk som härstammar från Ryssland, från en fjällgård i Murmansk som hon återgett i form av en utställning med installationer. Konstnären kombinerar fotografier, videoverk och andra lätta material med tung betong.

Utställningen har tagit sig flera olika former och uttryck under turnén. Konstnären har tillbringat tid i Dödens kansli för att diskutera sorg och död liksom även Ryssland och konst i allmänhet med besökarna. Hänninens workshops kring Döden och Konsten har gett besökarna en möjlighet att reflektera över sin syn på döden genom konstverk och konstskapande processer. Dödsseminariernas gäster har bjudit in lokala “specialister på döden”, i vilka ingår präster, en sorgforskare, en diktrecitatör, en sjukskötare specialiserad i palliativ vård, samt begravningsentreprenörer och shamaner. Gästerna vid Galleria Huutos öppna seminarium den 12 januari är forskare som i anslutning till sitt arbete undersökt döden: medieantropologen Johanna Sumiala och forskaren och antropologen Maija Butters från Ritaulmuseet, lingvisten Janne Saarikivi samt konstnären Teemu Mäki som i sin konst utforskat döden.

Genom utställningarna har konstnären i samarbete med besökarna berättat dödens historia, en mångbottnad berättelse som alltid tagit nya former i de olika städerna och gallerierna på vägen. Enligt Hänninen har det gemensamma sociala programmet som ingått i utställningarna varit förvånansvärt spontant. När man diskuterar och reflekterar över döden verkar det som om rätt slags människor automatiskt infunnit sig. Hänninen kommer också att hålla workshops i Galleri Huuto och hon tar emot besökare i Dödens kansli på veckosluten under galleriets öppettider.

Under utställningsturnén har många nya lager lagts till, vilka kan ses som konstnärens sociala, estetiska och materialistiska försök att nå ut till livet efter döden och som en konstnärlig forskningsresa av den sista resan. Picknick för sorgsna är en plats där du kan känna sorg men samtidigt glädjas över förändringar och en ny början. Picknick för sorgsna manar de facto oss alla att ta itu med tiden och de betydelser och symboler som någon annan get oss för livets slut. Är det ens möjligt för oss att förstå andra människors sorg och känslor inför döden?

Evenemang på utställningen Picknick för sorgsna:

31.12. kl. 17 – Dödens konsert av Kuolema Duo (se mera: https://www.facebook.com/kuolemaduo/ eller youtube) och vodkaperformans (av Heidi E. Hänninen)

12.1. kl. 18-20 Dödsseminarium. Gäster i diskussionen: media-antropologen Johanna Sumiala och forskare-antropologen vid Ritualimuseum Maija Butters vilka har båda forskat döden i sitt arbete, språkforskaren Janne Saarikivi samt konstnären Teemu Mäki som har granskat döden i sina verk. Därutöver möjliga överraskningsgäster.

Under veckosluten (lör 2. – sön 3.1., lör 9. – mon 11.1. och lör 16. – sön 17.1.) diskussionskonstverk Kuoleman Toimisto (Dödens byrå). Konstnären har jour i galleriets kontor för att diskutera döden, sorgen och konst.

Konstnären ordnar även 1 – 2 timmars konstworkshops för barn och barngrupper i galleriet med teman död och sorg, där man bekantar sig med utställningen, pratar och tecknar (på finska). Förfrågningar till numret: 0509104162 eller via e-posten: xeugux(a)gmail.com. Workshoppar hälst under vardagarna inom galleriets öppettider. Anmälningar till workshopparna mottas under hela utställningen.

Välkomna till evenemangen!

Närmare information om utställningsprogrammet på konstnärens webbsida:
https://heidielisabethhanninen.wordpress.com/post/

Utställningen har fått understöd av Centret för konstfrämjande.