• Tuukka Haapakorpi
  • Kaarlo Stauffer
  • Kaarlo Stauffer

Kaarlo Stauffer, Tuukka Haapakorpi

Pics or it didn’t happen.

Jätkä 1 3.10.-18.10.2015

Tuukka Haapakorpi & Kaarlo Stauffer:
Pics or it didn’t happen
Galleria Huuto Jätkäsaari – Jätkä 1
3.10.-18.10.2015

Pics or it didn’t happen.

I huvudrollerna på Stauffers och Haapakorpis samutställning finns vänner, sociala kretsar och händelserna som sker där. Konstnärerna bygger tematiska och rumsliga perspektiv på utställningens tema: identitet och att bli sedda i olika kategorier. Objektet för undersökningen är det privata och det kollektiva, skrymsle och vrår av vår sociala kropp som synliggörs genom vänskap. Utställningen är en dialog mellan Stauffers teckningar som är baserade på fotografier och Haapakorpis fotografier och videorna som är filmade med en mobiltelefon.

I Stauffers verk råder en skenbar slumpmässighet och ett val. En social akt, som inträffat när ett fotografi har tagits, omtolkas i teckningar. Ibland har umgänget som bildmotiv förefallit lovande genast från början, men andra gånger har färdiga fotografier fått stanna på arbetsbordet för att motivet fallit utanför den konstnärliga nyttosynvinkeln.

Mobiltelefonen, tillgänglig teknologi för nästan alla, kan producera, arkivera och publicera bilder och har fungerat som utgångspunkt för Haapakorpis videor. Eftersom vi alltid kan ha mobiltelefonen med, skapar också de stunder som bandats in med mobilkameran, ett arkiv. När man tittar på innehållet, kommer frågor om minnet, om de betydelsefulla händelserna som bandats in och förhållandet att minnas och på nytt se händelserna.