• Tuukka Haapakorpi
  • Kaarlo Stauffer
  • Kaarlo Stauffer

Kaarlo Stauffer, Tuukka Haapakorpi

Pics or it didn’t happen.

Jätkä 1 3.10.-18.10.2015

Tuukka Haapakorpi & Kaarlo Stauffer:
Pics or it didn’t happen
Galleria Huuto Jätkäsaari – Jätkä 1
3.10.-18.10.2015

Pics or it didn’t happen.

Staufferin ja Haapakorven yhteisnäyttelyn pääosassa ovat ystävät sekä sosiaalinen piiri ja sen tapahtumat. Taiteilijoiden teokset rakentavat temaattisia ja tilallisia näkökulmia itse aiheeseen: identiteettiin ja nähdyksi tulemisen eri kategorioihin. Tarkastelun kohteena ovat yksityinen ja yhteinen, ystävyyden kautta näkyväksi tulevat sosiaalisen ruumiin sopukat. Näyttely rakentuu Staufferin valokuvapohjaisten piirustusten ja Haapakorven valokuvien sekä kännykkäkameralla kuvattujen videoiden muodostaman dialogin välille.

Staufferin teoksia hallitsevat näennäinen sattumanvaraisuus ja valinta. Kuvanoton hetkellä läpikäyty sosiaalinen akti on uudelleentulkittu piirtämällä. Joskus kanssakäyminen on saattanut alusta pitäen näyttäytyä lupauksena uudesta kuva-aiheesta, mutta välillä työpöydälle on päätynyt otos, jonka motiivit ovat jääneet taiteellisen hyötynäkökulman ulkopuolelle.

Kännykkäkamera lähes kaikille avoimena teknologiana tuottaa, arkistoida ja julkaista kuvia toimii lähtökohtana Haapakorven videoille. Koska kännykkää voi kantaa mukanaan aina, myös sen kameralla tallennetut hetket muodostavat arkiston, jonka sisällön katselu tuottaa kysymyksenasetteluja muistista, tallennettujen tilanteiden merkityksellisyydestä ja niiden suhteesta muistamisen, uudelleen katsomisen tapahtumaan.