• JP Kaljonen
  • Tashbeeh for Chittagong Air Port Road
  • Tashbeeh for Chittagong Air Port Road
  • Tashbeeh for Chittagong Air Port Road

JP Kaljonen

Reflectors, Suicides and Shantytowns

Jätkä 1 7.12.-22.12.2013

JP Kaljonen
Reflectors, Suicides and Shantytowns
Galleria Huuto Jätkäsaari 1
7.12.–22.12.2013

(Itsenäisyyspäivänä 6.12.2013 galleria on suljettu)

Näyttely Reflectors, Suicides and Shantytowns koostuu kolmesta teoksesta joita yhdistää prosesiluonteinen ja taiteilijan yhteiskunnalista roolia painottava lähestymistapa taiteeseen.

Bijoygram (2013) on dokumentaarinen video- ja valokuvainstallaatio Etelä-Bangladeshin Chittagongissa toteutetusta yhteisölähtöisestä projektista. Teoksessa taiteilija ja Bangladeshilaisen Porapara Space for Artists taidekeskuksen johtaja Abu Naser Robii kehittävät vuosittaisen kulttuurifestivaalin, jonka tavoitteena on yhdistää taidekeskuksen alueella sijaitsevan Bijoy Nogorin kylän ja sen kupeeseen rakentuneen Gucchagramin slummin asukkaat. Vierekkäisestä sijainnistaan huolimatta asuinalueiden sosiaaliset- ja väestölliset erot ovat synnyttäneet lukuisia ennakkoluuloja ja eripuraa asukkaiden välille, estäen heitä toimimaan yhdessä alueen kehittämisessä. Installaatio kuvaa asukkaita yhdistävän kulttuuritapahtuman rakentamiseen liittyvää prosessia, neuvotteluita ja haasteita hankkeen alkumetreiltä varsinaiseen festivaalipäivään. Teos on toteutettu taiteilijan ja Abu Naser Robiin koordinoimassa Floating Peers 2013 projektissa, jossa 38 eri maista tullutta taiteilijaa toteuttivat sosiaalisia taideprojekteja yhdessä Gucchagramin slummin asukkaiden kanssa.

Tashbeeh for Chittagong Air Port Road (2012) on valokuva ja videodokumentaatio liikenne-onnettomuuksiin keskittyneestä sosiaalisesta taideprojektista Bangladeshissa. Projektia varten koottiin Chittagongin kaupunkiin sulautuneen Bijoy Nogorin kylän alueella viimeisen vuoden aikana liikenne-onnettomuuksissa kuolleiden 16 henkilön nimet. Kirjaimet, joista nimet koostuvat jaettiin paikallisen ala- ja ylä-asteen koulujen oppilaiden lukumäärän mukaan. Tuloksena taiteilija valmisti 684 heijastinta, joissa kussakin on seitsemäs osa yhdestä kirjaimesta ja jakoi ne alueen koulujen oppilaille. Teos on muistomerkki alueella liikenne-onnettomuuksissa kuolleille ihmisille ja koska Bangladeshissa ei tunneta heijastimia, myös käytännöllinen suoja alueen lapsille ja nuorille.

Cultures of Suicides (2009-) on prosessiluonteinen videoinstallaatio, jossa taiteilija keskustelee eri maalaisten taiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden kanssa Suomalaisista ja kunkin haastateltavan kotimaan itsemurhista. Keskustelut kartoittavat itsemurhiin johtavia kulttuurisia piirteitä ja etsivät yhtäläisyyksiä niiden välillä.

JP Kaljonen (s.1976) asuu ja työskentelee Helsingissä. Töissään hän käsittelee eri kulttuurien sekä sosiaalisten ryhmien vuorovaikutukseen liittyviä teemoja. Hänen teoksensa ovat osallistavia ja niiden lähtökohdat ovat yhteiskunnallisissa aiheissa. Työt liikkuvat video- ja valokuvateoksista yhteisöllisiin projekteihin ja tapahtumiin julkisissa tiloissa. Viimeisten vuosien aikana töiden keskiössä on ollut siirtolaisuus niin suomalaisessa, kuin globaalissakin viitekehyksessä.

JP Kaljonen, jp(at)kaljonen.com, 046 889 5896