• Anna Estarriola: Related to Glory
  • Anna Estarriola: Related to Glory
  • Anna Estarriola: Related to Glory
  • Anna Estarriola: Related to Glory
  • Anna Estarriola: Related to Glory
  • Anna Estarriola: Related to Glory
  • Anna Estarriola: Related to Glory
  • Anna Estarriola: Related to Glory
  • Anna Estarriola: Related to Glory

Anna Estarriola

Related to Glory

Jätkä 1 14.2.-1.3.2015

Anna Estarriola
Related to Glory
Galleria Huuto Busen 1
14.2. – 1.3.2015

Människor söker vägar för att nå någon slags ryktbarhet, beröm, heder, och odödlighet genom fysiska och intellektuella bedrifter. Förkärleken för ära kan vara stark och för att uppnå det åtar sig många uppgifter med stor möda, stora risker och uppoffringar.

Utställningen består av medieinstallationer som omfattar fantasifulla betraktelser och spekulationer hur gudomliga ting kan fungera, både i hyperrealistiska och förvandlade proportioner. Installationerna reflekterar hur nära och allmänna ämnen uppfattas och kategoriseraras, om människans önskan att behärska verkligheten och vår begränsade makt och hjälplöshet.

Utställningen Related to Glory kan liknas vid en samling noveller som bildar en serie av självständiga scener. I dessa möts förundran och gensvar inför den tidlösa oron: sökandet efter den yttersta sanningen, strävan efter belöning, känslan av nyfikenhet, den ofrånkomliga isoleringen och den ofrånkomliga döden.

Anna Estarriola är född i Katalonien och sedan 2004 bosatt och verksam i Helsingfors. Hon är konstmagister både från universitetet i Barcelona, avdelningen för skulptur (2004) och från Bildkonstakademin, tid- och rumskonst (2009). Dessutom har hon studerat modern dans. Teman kring hennes arbeten kretsar kring verklighetsperception, uppförande individuellt och i grupp samt kommunikation. Hennes arbeten har visats på gallerier och teatrar, både i Finland och utomlands.

Utställningen har vänligen fått understöd av Centret för konstfrämjande, Helsingfors stad, Suomen Kulttuurirahasto och Frame.

Ytterligare information:
Anna Estarriola
anna.estarriola(at)gmail.com
www.annaestarriola.com